Na rubu snaga od bebina plaèa potražio sam psihologa

Share

 Ne mogu toèno odrediti što je bila kap koja je prelila èašu, ali postojali su trenuci kada sam jednostavno poželio spakirati kufere i otiæi – kaže Zoran B. (37), koji je prošle godine prvi put postao otac.

 Noæima nismo spavali, a raditi sam morao. Doma sam dolazio iscrpljen, a i žena i sin tražili su moju pažnju. Svi s kojima smo kontaktirali bombardirali su nas savjetima, èesto kontradiktornima, a mi od straha i želje da se djetetu nešto ne dogodi nismo više znali koga slušati. Sada je sve veæ ušlo u rutinu, ali prvi mjeseci bili su noæna mora i mislim da ne postoji knjiga, priruènik ili prijateljski savjet koji èovjeka na to mogu pripremiti.

Zorana je neraspoloženje muèilo danima, na poslu se nije mogao koncentrirati, osjeæao je da se ne uklapa u vlastitu obitelj, a posebno ga je zbog toga muèio osjeæaj krivnje prema djetetu.

Kasnije problem djeci

Napokon je, tjeskoban i iznuren od nespavanja, potražio pomoæ psihologa. Inaèe, postnatalna depresija kod žena opæe je prihvaæeno stanje, manje se zna da se ona, kao u Zoranovu sluèaju, može javiti i kod oèeva nakon što prinova stigne u kuæu. I to ne toliko rijetko kao što se misli. Postnatalna depresija pogaða svaku desetu majku, ali i svakog 25. oca. Njihov se broj, tvrde amerièki i britanski znanstvenici, poveæava. Prema istraživaèkom timu britanske mentalno zdravstvene udruge Mind, depresija kod oèeva ne utjeèe samo na brak, problemi emotivne naravi mogu se javiti i kod djece, posebno sinova. O utjecaju na braèni život svjedoèi i Zoranova supruga.

– Posljedice svaða koje su u tim prvim mjesecima bile svakodnevica osjeæaju se i danas u našoj vezi iako je Zoran sada psihièki dobro – kaže Mirela.

Pritisak nove uloge, poveæana odgovornost, financijske brige i promjena stila življenja, kao i promjena u odnosu s partnericom, i te kako doprinose osjeæaju depresije kod novopeèenih oèeva, što oni èesto sami sebi ne priznaju, okolina zanemaruje, a oni koji bi mogli ponuditi struènu pomoæ i previde.

Izgubili pažnju

– Promjena života do koje dolazi nakon roðenja djeteta sa svim ogranièenjima koje roditelji do tada nisu poznavali može lako dovesti do psihièkih situacija u kojima ljudi trebaju pomoæ bez obzira na spol – objašnjava klinièka psihologinja mr. spec. Ines Denona s Klinièke psihologije Psi Sano te dodaje:

– Najbolje je suoèiti se sa situacijom, prilagoditi se na taj “pozitivan stres”. Aktivni pristup u kojem se oèevi, koji se naðu u lošijem raspoloženju i zbog gubitka pažnje, ukljuèe, koji se brinu za dijete zajedno s majkom te korak po korak rješavaju probleme od velike je pomoæi. Roditelji u novom zadatku trebaju biti zajedno.

Kako si pomoæi 

Roditelju pritisnutom depresivnim raspoloženjem struènjaci savjetuju da svakako u danu pokušaju naæi vremena samo za sebe i svoje potrebe. Preporuèuje im se da pokušaju zadržati svoje hobije ili neke druge aktivnosti u kojima su prije uživali. Od velike je pomoæi, takoðer je savjet struènjaka, porazgovarati s nekime o tome kako se osjeæaju.

Faktori rizika a Rizik postporoðajne depresije kod oca raste ako majka pati od postnatalne depresije te ako je rijeè o prvom djetetu. Veæi je kod starijih i manje obrazovanih oèeva te kada uèestaju stresne situacije i nesporazumi te svaðe s majkom djeteta.

izvor: vecernji.hr / Piše: Martina Berger-Bediæ/VLM

Share

Dodatne informacije