PREPORUÈENE MJERE ZAŠTITE ZDRAVLJA ZA STARIJE OSOBE PRI IZLAGANJU VISOKIM TEMPERATURAMA ZRAKA

Share

 Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo dr. A. Štampar - Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba putem medija i provoditelja zdravstvene zaštite starijih osoba, izradio je upute i preporuèene mjere zaštite zdravlja za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama zraka

1. Starije osobe se nikako nesmiju izlagati sunèevoj energiji u razdoblju od 10-17 sati, poglavito ne stariji srèani bolesnici niti gerijatrijski bolesnici oboljeli od šeæerne bolesti;
2. Prigodom izlaska iz svog prebivališta starija osoba nužno mora zaštiti glavu šeširom, maramom ili kapom;
3. Nužno je dnevno uzimanje do 2 litre tekuæine, bilo kao 8 èaša negazirane vode bilo u obliku juha, variva ili èajeva te izbjegavati pržena, pohana, slatka i jako zasoljena te zaèinjena jela, uzimajuæi puno sezonskog voæa i povræa, pridržavajuæi se pri tome 8 osnovnih pravila primjene prehrane u starijih osoba;
4. Osim pridržavanja uputa o lijeèenju i kontrolnih uputa lijeènika o uzimanju lijekova nužna je uèestalija kontrola krvnog tlaka u starije osobe;
5. Pojava glavobolje, muènine, vrtoglavice i dehidracije znak su uzbune za stariju osobu, osobito bolesnu i funkcionalno onesposobljenu, te se nužno gerijatrijski bolesnik mora hitno javiti svom izabranom doktoru obiteljske medicine ili najbližoj hitnoj pomoæi;
6. Èlanovi obitelji, prijatelji, susjedi, znanci, èlanovi udruga u skrbi za starije nužno moraju u vrijeme vruæih ljetnih mjeseci uèestalije kontaktirati stariju osobu, a u sluèajevima njezine slabije funkcionalne sposobnosti èak i svakodnevno po nekoliko puta;
7. Nužno starija osoba mora uvijek uz sebe posjedovati svoje osnovne podatke, ime i prezime, godina roðenja, adresa stanovanja i broj telefona kontakt osobe, kojoj se može javiti o toj starijoj osobi;
8. Najvažnije je održavati redovitu èistoæu tijela starijeg èovjeka i njegovog okoliša te se strogo pridržavati uputa lijeèenja i kontroliranog uzimanja lijekova;
9. Nužne su trajne tjelesne i psihièke aktivnosti starijih osoba te osobito njihovo trajno kretanje i to iskljuèivo u jutarnjim i veèernjim satima, što više boraveæi u prirodi (parkovi, šetnjice uz more, jezera, rijeke, vrtovi, vinogradi, voænjaci i slièna prirodna okruženja). Ukoliko je otežano kretanje tada je nužno redovito višesatno provjetravanje prostorija u kojoj prebiva starija funkcionalno onesposobljena osoba.

izvor: mzzs.hr

Share

Dodatne informacije