Pospanost opasnija od pijanstva

Share

Vrijeme je masovnog povratka s godišnjih odmora, a tada se dogaða apsurdna situacija - mnogi na povratku s odmora putuju umorni i iscrpljeni. To je najèešæe posljedica želje da se maksimalno iskoristi godišnji odmor te mnogi na put kreæu nakon cjelodnevnog kupanja. Koliko je opasno voziti iscrpljen i pospan najbolje je pokazala nedavna nesreæa na autocesti Zagreb - Split, nedaleko od èvora Šibenik.

U zahuktaloj Škodi Octaviji, nakon cjelonoæne vožnje, u ranim jutarnjim satima vozaè je nakratko zaspao i izgubio koncentraciju, vozilo je skrenulo s ceste, više se puta prevrnulo i na kraju je završilo na krovu, u zaštitnoj ogradi. Poginula su tri èlana èeške obitelji, a èetvrti je teško ozlijeðen.

Ta je nesreæa zorno pokazala ono na što smo više puta ukazivali - da je pospanost u vožnji opasnija i od pijanstva. Pijan èovjek donekle može kontrolirati svoje radnje (to ovisi o stupnju alkoholiziranosti i ostalim karakteristikama èovjeka), no bez obzira na to, ni u kojem sluèaju ne smije sjesti za volan.

Trenutak do nesreæe 

Pospana osoba za upravljaèem u svakom trenutku može potpuno izgubiti kontrolu nad vozilom i nakon toga sve je sreæa, odnosno nesreæa. Dovoljan je trenutak sna ili samo kratkotrajan gubitak koncentracije, pri brzoj vožnji autocestom, da nastane tragedija. Nažalost, to je posljedica strategije veæine èeških, slovaèkih i poljskih turista, koji radi uštede jednog noæenja od polazišta do odredišta putuju u komadu, dio dana i cijelu noæ, kako bi stigli u jutarnjim ili prijepodnevnim satima.Kritièni su upravo posljednji sati prije dolaska na odredište, kad je umor najveæi, a želja da se konaèno stigne i što prije krene na plažu najveæa. Tisuæe turista tako hazardira na polasku, a potom i na povratku (mnogi stradaju blizu odredišta) te su po zakonu velikih brojeva povremeno neizbježne najteže prometne nesreæe. Slièno je i s turskim gastarbajterima, koji èesto umorni putuju sjevernim dijelom Hrvatske bez odmora.

Mnogi su njihovi vozaèi “tempirana bomba” na našim cestama, jer mogu unesreæiti sebe i druge. Na isti je naèin u lipnju prošle godine, u ranim jutarnjim satima, na autocesti kod Nove Gradiške, poginuo slavni makedonski pjevaè Toše Proeski. Teške posljedice pogoršava èinjenica da se zaspali vozaè ili suputnik ne može pripremiti za sudar te mlohavo tijelo zbog toga stradava teže.Najrizièniji su ranojutarnji i popodnevni sati, kada je veæini ljudi po bioritmu nužan odmor. Vozaèima treba savjetovati da se nikako ne bore sa snom, jer æe prije ili kasnije izgubiti bitku, a možda i glavu. Nije dobro produžavati agoniju razgibavanjem ili napicima, jer nakon kratkotrajnog osvježenja dolazi još veæa i opasnija kriza.

Stanite na odmorištu

Ako ste umorni, stanite na prvom ugibalištu ili odmorištu (nikako na zaustavnom traku!) i odspavajte, makar i desetak minuta. No, još je važnije ne kretati na put umoran.

Mnogi su se bunili zbog odredbe da policija umornog vozaèa može kazniti i iskljuèiti iz prometa. Ona je i te kako potrebna, ali je teško provediva, jer i najumorniji vozaè kratkotrajno, u kontaktu s policijom, može zadržati koncentraciju. Teško je i odrediti granicu, pa zbog kritika na moguæu zloporabu policija to provodi samo iznimno. No, svakako bi trebalo pojaèati kontrole na autocestama u ranim jutarnjim satima, jer se umornog vozaèa može uèinkovito razbuditi kaznom za prebrzu vožnju.

Umoran vozaè reagira sporije

Prije nego doðu u rizik da zaspe za upravljaèem, mnogi vozaèi satima voze umorni zanemarujuæi èinjenicu da im se pritom višestruko usporavaju reakcije i pogoršava procjena situacije. Najveæi je rizik što se kod vožnje autocestom pogoršava procjena udaljenosti od vozila ispred (odnosno brzina približavanja) te se može lako naletjeti na vozilo.  Rizici teških posljedica su golemi, jer kinetièka energija automobila raste s kvadratom brzine pa je udarac brzinom od 140 km/h u vozilo koje ide ispred brzinom od 100 km/h slièan kao da sa 100 km/h udarite u vozilo koje je zaustavljeno. Ako ste umorni, temperaturu podesite nešto niže od uobièajene (22 do 23 stupnja), a ako nemate klimu, blago otvorite prozore te podesite radio postaju s govornim programom. Izbjegavajte laganu, uspavljujuæu glazbu. No, ako ste dosta umorni, jedini je lijek san. Možete odspavati na odmorištu autoceste ili bilo kojem ugibalištu, ali se èuvajte kraðe i ostalih neugodnosti te se parkirajte blizu osvijetljenog mjesta. U okolnostima i te kako se isplati izabrati prvo prenoæište.

Kamerom protiv sna

Uskoro æe se skuplji automobili opremati sustavom Driver Alert, elektronièkim ureðajem s kamerom, koja prati uèestalost (frekvenciju) treptaja, odnosno intervale zatvorenosti oènih kapaka vozaèa. Ako se ti intervali znatnije produže ili ako oèi dulje ostanu zatvorene, oglasit æe se prodoran alarm, odnosno vibriranje sjedala vozaèa.

Najbolji lijek - san

Kava, cola i energetski napici kratkotrajno mogu povratiti svježinu, no iskustvo govori, a i struènjaci upozoravaju da to može samo zavarati i odgoditi krizu. S napicima se ne smije pretjerivati, a loše je što se nakon toga teže može zaspati, ako se stane na odmorištu.

Izvor: jutarnji.hr /   Piše: dr. Željko Marušiæ    Foto: Arhiva/CROPIX

Share

Dodatne informacije