Muški i ženski mozak nemaju ništa zajednièko

Share
Najnovija znanstvena otkriæa pokazuju da se muški i ženski mozak toliko razlikuju da bismo mogli reæi da ne postoji jedan ljudski mozak, nego dva
Svjetski bestseler amerièkog psihologa dr. Johna Greya “Muškarci su s Marsa, a žene s Venere” (1992.) temeljio se na ideji da se muškarci i žene po naèinu razmišljanja i emocinalnom reagiranju razlikuju kao da dolaze “s razlièitih planeta”. No, donedavno te su se razlike pripisivale djelovanju hormona ili socijalnih okolnosti koje nas usmjeravaju da se ponašamo na odreðeni naèin.

Žene pamte detalje

Znanstvenici su smatrali da su razlike izmeðu muškog i ženskog mozga ogranièene na hipotalamus, koji ima važnu ulogu u nadzoru hormonalnog sustav. No, pokazalo se da je hipotalamus samo poèetak prièe. Najnovija znanstvena otkriæa pokazuju da se muški i ženski mozak toliko razlikuju da bismo zapravo mogli reæi da postoje dva, a ne jedan ljudski mozak.

Razlike su velikim dijelom rezultat razlièitih genetskih nacrta iz kojih su nastali. To rezultira brojnim anatomskim razlikama, ali i naèinom na koji se kemijski signali šire izmeðu neurona.

Istraživanje Jill Goldstein s Harvarda pokazalo je da su dijelovi èeonog režnja povezani s donošenjem odluka i rješavanjem problema proporcionalno veæi kod žena, baš kao i limbièki korteks koji regulira emocije. Zanimljivo je da je hipokampus, dio mozga važan za neke oblike pamæenja, posebice prostornog, proporcionalno veæi kod žena.S druge strane, muškarci imaju razmjerno veæe dijelove tjemenog režnja koji su važni za percepciju, te veæu amigdalu, dio mozga koji ima važnu ulogu u sjeæanjima povezanim s emocijama. Nadalje, pokazuje se da se muškarci prisjeæaju suštine dok su žene usredotoèene na detalje. Posebno su zanimljive spoznaje koje se odnose na mehanizam obuzdavanja boli.

Poznato je da žene èešæe trpe kroniènu bol nego muškarci i da stoga uèestalije posežu za sredstvima protiv bolova. Èini se da bi kljuè toga mogao biti u sivoj tvari koja je važna za obuzdavanje boli kod muškaraca, ali ne i kod žena. Dva spola razlièito reagiraju i na opijate: muškarci bolje reagiraju na morfin, a žene na nalbufin koji muškarcima pojaèava intenzitet boli. Razlike izmeðu “dva” mozga mogle bi objasniti i razlièitu sklonost mentalnim oboljenjima.

Slijede odvojene studije

Žene dvostruko èešæe obolijevaju od depresije - ženski mozak u prosjeku proizvodi dvostruko manje serotonina, neurotransmitera povezanog s depresijom. S druge strane, djeèaci su èešæe skloni autizmu, disleksiji, poremeæajima pažnje, te ranim napadima shizofrenije.

Muškarci èešæe konzumiraju kokain, a žene brže postaju ovisne i teže se odvikavaju. Ipak, studije mozga još su uvijek nepotpune. Dosad su se uglavnom prouèavali muški mozgovi, kod životinja i kod ljudi. Žene trpe jaèu bol, a naši su modeli utemeljeni na istraživanju mozga muških štakora - kaže dr. Jeff Mogil sa Sveuèilišta Mcgill. Istièe nužnost odvojenih istraživanja ženskog mozga.
izvor: jutarnji.hr  /  Piše: Tanja Rudež   Foto: Corbis

Share

Dodatne informacije