Istraživanje novih trendova u konzumiranju psihoaktivnih tvari

Share

PSIHOPORTALOvo je drugo istraživanje u planiranom nizu ponovljenih istraživanja novih trendova u konzumiranju psihoaktivnih tvari.

Prvo istraživanje provedeno je 2011. godine, istom metodologijom on-line pristupa, a njime je obuhvaćeno 1330 sudionika. Cilj ovog istraživanja je bio dobiti uvid u nove psihoaktivne tvari koja se konzumiraju, bez obzira jesu li ili nisu na listi zabranjenih supstanci.  Na tržištu droga dostupne su psihoaktivne tvari i supstance koje nisu u tolikoj mjeri do sada bile raširene i nisu dovoljno dugo u opticaju da bi bilo poznato koje sve vrste postoje, koliko ih mladi konzumiraju, s kojim očekivanim učincima te gdje ih nabavljaju/kupuju. Kako bi se dobila detaljna slika, potrebno je bilo provesti pilot istraživanje kojem je za cilj saznati osnovne informacije o novim psihoaktivnim tvarima koje se konzumiraju među mladima u RH, prije svega onima aktivnima kao eksperimentatorima, koji ujedno mogu dati i najpotpunije informacije. Podaci prikupljeni ovim istraživanjem predstavljat će podlogu za kreiranje i modificiranje sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih tvari.

 Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga

DOWNLOAD - ISTRAŽIVANJE

Share

Dodatne informacije