U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA PREDSTAVLJEN PROGRAM EDUKACIJE PROTIV NASILJA U SPORTU

Share

 Navijanje nije vrijeðanje protivnika zbog vjere, boje kože i jezika, kao ni fizièko nasilje. Sportsko natjecanje je mjesto za prijateljsko okupljanje, ravnopravno za sve bez obzira na vjeru, boju kože, jezik ili bilo koju drugu razlièitost, za BBB, Torcidu i sve druge.

Te i sliène lekcije hrvatska æe mladež uèiti veæ od najranije, vrtiæke dobi, pa sve do srednjoškolskog obrazovanja, a kao dio Školskih preventivnih programa, koji æe se provoditi u sklopu Akcijskog plana za provedbu programa mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih. Kako je na promociji programa u utorak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta kazao ministar Radovan Fuchs, rijeè je o intenziviranju postojeæih aktivnosti prevencije i edukacije protiv svih oblika nasilja, posebice onih na sportskim terenima.

Nazoènima, meðu kojima su bili i potpredsjednica Vlade Ðurða Adlešiè, Krunoslav Borovec iz Ravnateljstva policije te istaknuti sportaši poput Marija Anèiæa, Vlade Šole, Gordana Kožulja i Danire Nakiæ, predstavljen je prigodni CD sa struènim materijalima i primjerima dobre prakse te likovnim radovima uèenika osnovnih škola na temu prevencije ovisnosti i nasilja u sportu.

Ministar Fuchs je kazao kako se promocija sluèajno poklopila s najnovijim, tragiènim obraèunima navijaèa u Širokom Brijegu u susjednoj Bosni i Hercegovini.

- Takvom ponašanju nema mjesta u civiliziranom društvu kakvo Hrvatska želi biti – poruèio je Fuchs.

Pojasnio je kako æe materijali s promocije biti upuæeni u sve škole i odgojno-obrazovne ustanove u Hrvatskoj, a preventivni programi, kao oblik trajne edukacije, provodit æe se kroz sve predmete – od sata razredne zajednice, likovnog i tjelesnog odgoja do izvannastavnih aktivnosti.

Adlešiè je istaknula kako je Hrvatska u zadnjih pet godina morala platiti dva milijuna eura kazni zbog divljaštva na stadionima. Šaka nije rješenje, poruèila je, te ponovila kako je cilj nova kultura navijanja i vraæanje na stadione onih koji žele pratiti utakmice.

izvor: slobodnadalmacija.hr / M. Cvrtila

 

Osam tisuæa prijava

U RH je u zadnjih pet godina podneseno 8520 prekršajnih prijava zbog nasilja na stadionima i oko njih, 362 osobe su ozlijeðene, 71 policajac stradao, uništeno je 46 autobusa, 35 službenih vozila, 166 osobnih automobila i 36 tramvaja...

Špoljariæ: Smrt im izgleda lakša od bullyinga

- Nekoj djeci uèini se da je lakše umrijeti nego svakodnevno podnositi bullying - kazala je, na struènom skupu “Bullying – dogaða se i meni”, Jasna Špoljariæ, psihologinja zagrebaèkog SOS djeèjeg sela.

Sudionici skupa, koji su organizirali SOS djeèje selo i kazalište Mala scena, složili su se kako je preventiva jedini naèin kojim bi se uspješno iskorijenilo nasilje meðu djecom.

Dubravka Kocijan-Hercigonja, djeèja psihijatrica, smatra da društvo u cjelini mora djelovati, te da ne smijemo prebacivati odgovornost na druge, nego svjesni svoje odgovornosti krenuti u suradnju.

Nakon obitelji, model za djecu je škola.

Share

Dodatne informacije