Prodavanje magle - dobar posao u Srbiji

Share

 Medijski i javni prostor Srbije prepun je iscjelitelja- od doktora Dabiæa, pa sve do hrvratskog iscjelitelja Nenada Rosa koji je na lakovjernim pacijentima u Srbiji zaradio milijun eura.

Razmjeri ovog fenomena daleko su veæi u odnosu na ono što izaðe na svjetlo dana, smatra Žarko Koraæ, psiholog i èlan Odbora za zdravlje i obitelj Skupštine Srbije. Razlog za uspjeh nadrilijeènika leži u èinjenici da je Srbija samo djelomièno urbanizirano društvo. Osobito u seoskim sredinama postoji snažna vjera u narodnu medicinu i èudotvorce, kaže Koraæ. "No, drugi razlog je i zdravstvena neprosvjeæenost. Ljudi nisu dovoljno upoznati s dostignuæima moderne medicine, nemaju vjeru u ta dostignuæa. Znaèi, postoji nešto što se zove zdravstveno obrazovanje i ono na žalost u Srbiji nije na dovoljno visokoj razini. Mene ne tješi to što taj problem imaju i druge zemlje. Djeca bi praktièno u školi, od samog poèetka, morala uèiti da je medicina znanost i da je lijeènik onaj koji se brine o zdravlju, a ne nadrilijeènici i vraèari“, istièe Koraæ.

 

Iscjelitelji kao televizijske zvijezde

 

 

Posljedice po zdravstveno stanje nacije su vrlo negativne, kaže primarijus Budumir Pavloviæ, povjesnièar medicine. Javnost je, kaže on, spremna kritizirati lijeènike i zdravstvene radnike, to bi svakako trebala raditi uvijek kada za to postoji razlog, ali s druge strane, ravnodušno promatra aktivnosti nadrilijeènika. Ako se k tome doda i da su nadrilijeènici vrlo buèni i agresivni, jasno je zašto osvajaju puno prostora za reklamu, smatra Pavloviæ: “Nadrilijeènici imaju novac. Nadrilijeènik ima novca da kupi pola sata televizijske emisije i da na toj televiziji prièa i izvodi što god poželi. A lijeènik ne može i ne treba to èiniti, jer zna se tko ima pravo govoriti u ime lijeènika.“

 

Institucije ne funkcioniraju

 

 

Žarko Koraæ istièe da kljuènu ulogu u borbi protiv ovakvih pojava mora imati pravosuðe: "Postoje zakonske odredbe koje kažnjavaju nadrilijeèništvo i njih treba primjenjivati u potpunosti. To je beskrupulozno iskorištavanje tuðe nesreæe, bolesti i nikakve milosti što se toga tièe ne bih imao. Možda netko od njih zaista misli da pomaže, ali najveæi broj su ipak šarlatani koji na tuðoj nesreæi zaraðuju novac.“ Nadrilijeèništvo je ipak preplavilo srpske medije, prije svega, elektronske. Koraæ kaže da ti mediji krše zakon zbog oèite financijske koristi, jer su u pitanju plaæeni termini. Smatra da bi se tim trebale, prije svega, pozabaviti nadležne institucije, koje su se dosad stidljivo oglašavale oko tog pitanja.

 

izvor: dw-world.de /  Ivica Petroviæ

Share

Dodatne informacije