Branitelji s PTSP-om ostaju bez vozaèke?

Share

 Tristotinjak branitelja oboljelih od PTSP-a koji imaju položen vozaèki ispit B kategorije ovih su dana primili poziv da se u roku od 30 dana jave na “izvanredni nadzorni zdravstveni pregled radi utvrðivanja tjelesne sposobnosti za upravljanje motornim vozilima”. Ako se ne odazovu, prijeti im novèana kazna od 1000 kuna te oduzimanje vozaèke dozvole sve dok ne obave pregled.

Branitelje je ova informacija iznenadila jer je 2006. godine promijenjen pravilnik kojim se reguliraju zdravstveni pregledi za kandidate i vozaèe, odnosno “kronièni PTSP s psihotiènim epizodama i odlikama trajne promjene osobnosti” izbaèen je iz tog pravilnika kao razlog za provjere.

Zar nije riješeno?
– Sramota! Mislili smo da smo to veæ riješili! Ali oèito nismo: Hrvatska je jedina zemlja na svijetu gdje je PTSP problem kada je rijeè o vozaèkoj dozvoli – komentira tajnik Zajednice udruga branitelja lijeèenih od PTSP-a Tihomir Trešæec. Psihijatar Herman Vukušiæ, savjetnik ministrice branitelja Jadranke Kosor, pozive na izvanredne preglede smatra sramotom za koju konaèno netko mora odgovarati.

– Nedopustivo je to. Nitko nema pravo traumatizirati te ljude. Pravilnik je izmijenjen, a ja æu kao savjetnik ministrice Kosor zatražiti da se detektira tko je kriv za pozive koji stižu oboljelima od PTSP-a – najavio je ljutito dr. Herman Vukušiæ.

Ministrica branitelja Jadranka Kosor poruèila je kako za pozive nije znala te da je zatražila hitno oèitovanje Ministarstva unutarnjih poslova koje je pozive poslalo.

Vukušiæu je još jedna situacija nejasna: kako policija dolazi do dijagnoza osoba koje poziva na preglede.

– Dijagnozu policija može dobiti samo ako je zatraži sudskim putem – tvrdi Vukušiæ, uz opasku da se sumnjièenje oboljelih od PTSP-a konaèno mora sankcionirati:

– Žalosno je da me danima zovu branitelji i prijavljuju mi da su pozvani na kontrolu, a ne znaju zašto. Tim ljudima to je šok. Osim toga, neka gospoda policajci objave koliko su to prometnih nesreæa skrivili oboljeli od PTSP-a.

Iz PU koprivnièko-križevaèke, s èijeg se podruèja javilo najviše branitelja koji moraju na “izvanredni, nadzorni zdravstveni pregled”, glasnogovornik Dražen Laljek kaže kako sve rade u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Temeljem obavijesti lijeènika, mjerodavna policijska uprava koja vodi vozaèa u službenim evidencijama dužna je uputiti na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled vozaèa za kojeg se opravdano sumnja da iz zdravstvenih razloga više nije sposoban sigurno upravljati vozilom. Pravilnik koji regulira preglede u priopæenju ne spominju.

Tko je branitelj?
Laljak takoðer demantira informacije iz braniteljskih udruga prema kojima je 60 branitelja veæ dobilo pozive za izvanredne preglede, te da ih još nekoliko stotina pozive oèekuje samo na križevaèkom podruèju.

– Toèno je da smo primili obavijest za 28 ljudi, ali od njih samo 17 ima vozaèke dozvole, pa je samo njih 17 pozvano na preglede. O tome imaju li status branitelja nemamo informacije – zakljuèuje Laljak.

izvor: vecernji.hr  / Nikola Sever Šeni

Share

Dodatne informacije