Mozak star 2000 godina

Share

 Fosiliziranu moždanu masu u lubanji staru 2000 godina pronašli su britanski su arheolozi pri iskapanjima u engleskom gradu Yorku. Voditeljica iskapanja Rachel Cubitt otkrila je pri èišæenju lubanje od naslaga zemlje mekanu masu u njezinoj unutrašnjosti, priopæilo je mjesno sveuèilište.

Pregled uz pomoæ raèunalne tomografije u sveuèilišnoj klinici u Yorku pokazao je da je nedvojbeno rijeè o ostacima mozga. Prema procjenama struènjaka, rijeè je o jednom od najstarijih nalaza te vrste.

Znanstvenici namjeravaju daljnjim pretragama otkriti više informacija o vlasniku lubanje i o tadašnjim ukopnim obièajima.

izvor: hrt.hr

Share

Dodatne informacije