Sisak - Grad i policija u borbi protiv nasilja meðu uèenicima

Share

 Zbog sve uèestalijeg nasilja meðu uèenicima u srednjim školama na podruèju Hrvatske, a u posljednje vrijeme i grada Siska, danas su se u Gradskoj vijeænici sastali gradonaèelnik Dinko Pintariæ i naèelnik PU sisaèko-moslavaèke Marko Rašiæ. Dvojica su se èelnika dogovorila kako treba pojaèati rad Vijeæa za prevenciju, odnosno izravnim mjerama utjecati na smanjenje nasilja meðu uèenicima. Gradonaèelnik Dinko Pintariæ  predložio je da se Vijeæe za prevenciju pojaèa sa struènjacima iz nevladinih organizacija, Centra za socijalnu skrb, ali i obiteljskog centra

Naèelnik PU sisaèko-moslavaèke Marko Rašiæ naglasio je kako æe i policija pristupiti pojaèanim  mjerama iz Sigurnosne prevencije i proaktivnog plana suzbijanja sprjeèavanja nasilja meðu uèenicima. Jedna od tih mjera, pojasnio je naèelnik Rašiæ, je i pojaèani policijski nadzor površina ispred osnovnih i srednjih škola.
Inaèe, prošlotjedni sluèaj teškog nasilja nad uèenikom Obrtnièke škole, složili su se Pintariæ i Rašiæ, izoliran je sluèaj nasilja u školama, no upravo kako bi se i takvi izolirani sluèajevi sprijeèili, pojaèat æe se preventivan koordinirani rad svih nadležnih institucija.
Prema podacima PU sisaèko-moslavaèke u prvih deset mjeseci ove godine evidentirana su 142 kaznena djela na štetu djece i maloljetnika, dok su u istom razdoblju lani evidentirana 232 kaznena djela što je smanjenje od 39 posto. Ove se godine najviše kaznenih djela odnosilo na nasilnièko ponašanje u obitelji, potom na zapuštanje i zlostavljanje djeteta, a 20 kaznenih djela bile su tjelesne ozlijede. Ove je godine evidentirano 86 poèinitelja kaznenih djela što je 41 posto manje nego lani.
Grad Sisak veæ niz godina provodi programe vezane za mlade pa je tako jedan od glavnih nositelja aktivnosti, koje financira Grad Sisak, Gradsko društvo Crvenog križa koje, kroz savjetovalište i radionice, okupi 200-njak srednjoškolaca i 400-njak osnovnoškolaca.
Programe provodi i Agencija lokalne demokracije koja, meðu ostalim provodi i programe razbijanja predrasuda kod mladih. Centar za žene Adela, pri kome je i SOS telefon, provodi program Tolerancija je moj izbor. Provedena je anketa na 1164 mladih koja je pokazala da su najèešæi oblici netolerancije i nasilja meðu mladima izolacija, izrugivanje, ogovaranje, ali i da fizièko nasilje eskalira.
O problemu nasilja meðu uèenicima sutra æe gradonaèelnik Dinko Pintariæ razgovarati i s ravnateljima osnovnih i srednjih škola s podruèja grada Siska, a jedna od tema bit æe i donošenje Strategije djelovanja i interventnih aktivnosti.

izvor: sisak.hr

Share

Dodatne informacije