Hitno trebamo novi zakon o mobbingu

Share

 Zlostavljanje na poslu, reèeno je, nije samo problem radnika veæ i njegove okoline i poslodavaca koji gubi zbog izostanka radnika s posla radi bolovanja i smanjene radne uèinkovitosti. Osim toga, po švedskim proraèunima, svaka žrtva mobbinga košta državu od 30 do 100 tisuæa dolara

Taj problem u Hrvatskoj je izražen koliko i u drugim državama i došlo je vrijeme da se to podruèje zakonski uredi i da se zakon provodi'', rekla je SDP-ova saborska zastupnica Gordana Sobol.

Izrazila je uvjerenje da æe Prijedlog zakona o sprjeèavanju zlostavljanja na radu, što su ga priredili s udrugom 'Mobbing', sindikatima i zdravstvenim djelatnicima, a koji je više od godinu dana u proceduri, poslužiti novoformiranoj radnoj skupini Vlade kao podloga za izradu konaènog prijedloga.

Jadranka Mustajbegoviæ iz Škole narodnog zdravlja 'Andrija Štampar' iznijela je podatak da je u prosjeku 15 posto zlostavljanja u tvrtkama te da 25 posto zlostavljanih napusti posao.

Zlostavljanje na poslu, reèeno je, nije samo problem radnika veæ i njegove okoline i poslodavaca koji gubi zbog izostanka radnika s posla radi bolovanja i smanjene radne uèinkovitosti. Osim toga, po švedskim proraèunima, svaka žrtva mobbinga košta državu od 30 do 100 tisuæa dolara.

''U Hrvatskoj su promijenjeni uvjeti rada i radna okolina pa i mobbing više nije iskljuèivo u odnosu poslodavac-radnik nego i radnik-radnik'', kazao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

Upozorio je da je sve više onih koji na posao dolaze ''s grèem u želucu'' jer ih, kaže Sever, kolege prisiljavaju na nemoguæe uvjete koje propisuje poslodavac, poput cjelodnevnog boravka na poslu.

Novi zakon odnosio bi se na sve zaposlene - kod pravnih i fizièkih osoba, u javnom i privatnom sektoru, javne i državne službenike i namještenike te djelatne vojne osobe, a obuhvaæa i one koji su na osposobljavanju kod poslodavaca.

Zakonom o sprjeèavanju zlostavljanja proširila bi se i prekršajna odgovornost.

izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije