Knjiga za istražitelje

Share

 Bard kriminalistike ovog dijela Europe prof. dr. sc. Duško Modly dovršio je prvi hrvatski Rjeènik kriminalistike, na kojem je radio èetiri godine. Koautori su mu Marijan Šuperina i Nedžad Korajliæ. Rjeènik, koji više nalikuje enciklopediji, sadrži 8500 opširno i detaljno objašnjenih pojmova i termina na 1100 stranica. Osim tipiènih pojmova iz kriminalistike, rjeènikom su obuhvaæeni i pojmovi iz drugih znanosti koje imaju veze sa policijskim poslom. Najèešæe su to termini iz medicine, posebno psihologije.

Prikriveni istražitelj
U rjeèniku su opisane situacije s kojima se policija i sudstvo susreæu u svome poslu. Na primjer, uloga prikrivenog istražitelja u otkrivanju i razbijanju organiziranog kriminala, naèini prikrivanja kaznenih djela, tipovi pedofila, taktike razgovora sa ženskim svjedocima, opasnosti prilikom rekonstrukcije nekog zloèina, psiho-profil serijskih ubojica u djetinjstvu, ilegalne namjene kore od banane...

Osim tipiènih pojmova iz kriminalistike, rjeènikom su obuhvaæeni i pojmovi iz drugih znanosti koje imaju veze sa policijskim poslom. Najèešæe su to termini iz medicine, posebno psihologije. Vrlo detaljno objašnjeni su pojmovi i iz forenzièkih znanosti, inaèe glavnih smjernica policijske istrage.

Hrpa informacija isigurno æe rjeènik uèiniti neprocjenjivim policiji, sudstvu i odvjetništvu, kojima je i namijenjen. Ali, i èitatelji crne kronike u njemu æe pronaæi ozbiljno i pitko objašnjenje policijskih i pravosudnih izraza.

Oko vara i forenzièare
Rjeènik je promoviran pred Modlyevim bivšim studentima, danas profesionalcima.
– Znanje je roba. Policajac danas mora znati mnogo. Ipak, ni forenzièarima ne treba potpuno vjerovati, jer oko vara – istaknuo je vrsni kriminalist.

Utjecaj koji je prof. Modly imao na generacije kriminalista nemjerljiv je. Nema kriminalista koji ne poznaje Moldyja, a svi ga opisuju kao velikog mentora koji je ostavio golem trag na hrvatsku kriminalistiku. Nakon 17 godina “na terenu“ poèeo je predavati na fakultetima. U mirovini je od 1997. godine, a danas povremeno predaje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, te na Fakultetu kriminalistièkih znanosti u Sarajevu.
Izdala ga je Strukovna udruga kriminalista, a cijena mu je 400 kuna.

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije