Pušaèi ne mogu udomljavati djecu

Share

 Gradsko vijeæe u Londonu odluèilo je da pušaèi ne mogu udomljavati djecu. Je li ovo zadiranje u osobnu slobodu ili zdravorazumska odluka u korist djece?

Kabinet gradskog vijeæa Redbridge složilo se u utorak naveèer da, osim u iznimnim okolnostima, zabrani udomljavanje djece u obitelji pušaèa.

Lokalna vlast u sjeveroistoènom Londonu objasnila je da æe njihova odluka postati pravomoæna 2010., a namjera joj je zaštititi djecu od "štetnog djelovanja pasivnog pušenja".

I druga lokalna vijeæa u Britaniji uvela su sliène mjere, posebno u vezi s najmlaðom djecom, no u Redbridgeu su išli najdalje.

Zašto dom bez dima?
Odvagnuvši stvar zakljuèili smo da djeca koja su pod našom brigom ne trebaju rasti udišuæi dim iz roditeljskih pluæa. Vijeænik je zatim iznio znanstvene dokaze koji pokazuju da pasivno pušenje uzrokuje rak pluæa i respiratorne bolesti kod djece.

"Znamo da je ovo teška tema jer neki smatraju da je ovo zadiranje u osobne slobode", rekao je vijeænik Michael Stark.

"No isto tako znamo da pušenje poveæava rizik od ozbiljnih bolesti u djetinjstvu. Odvagnuvši stvar zakljuèili smo da djeca koja su pod našom brigom ne trebaju rasti udišuæi dim iz roditeljskih pluæa."

Vijeænik je zatim iznio znanstvene dokaze koji pokazuju da pasivno pušenje uzrokuje rak pluæa i respiratorne bolesti kod djece.

Udomitelji pušaèi bit æe obaviješteni o novom pravilniku, a bit æe im i pružena pomoæ pri odluci da ostave cigarete.

The Fostering Network, dobrotvorna udruga koja predstavlja grupe ukljuèene u udomljavanje, podupire ideju da nijedno dijete mlaðe od pet godina ne smije biti udomljeno kod osoba koje puše.

Meðutim buduæi da im nedostaje oko 10.000 udomitelja, ne bi ni željeli izgubiti dobre udomitelje koji tu i tamo zapale.

Grupe koje zagovaraju uživanje duhana protestiraju tvrdeæi da je ovo tek dio "kampanje za stigmatiziranje pušaèa".

"Vijeæe je poslalo poruku da su pušaèi opæenito loši roditelji, a o tome nijedan politièar ne bi smio odluèivati", dodali su.

izvor: net.hr  /

Share

Dodatne informacije