Pula protiv nasilja i vandalizma s videonadzorom u osnovne škole

Share

 Val nasilja u Hrvatskoj sa smrtnim posljedicama meðu tinejdžerima uznemirava ovih dana svakog roditelja, a postavlja se pitanje kako tome stati nakraj. Ni Pula nije pošteðena problema, a pitanje sigurnosti djece u školi ili na ulici postaje broj jedan.

 naš grad ima crne kvartove, poznate po nasilju, a u Šijani je okupljalište skinheadsa. Uèenica sedmog razreda te škole kaže da je jedan uèenik OŠ Šijana èlan te zloglasne skupine. Hvali se, kaže, da vikendom šeæu kvartom u potrazi za žrtvama, najèešæe Romima, koje znaju dobro premlatiti. Od tog djeèaka njezin razred uživa zaštitu, pa se njezini roditelji za nju ne trebaju bojati kad izlazi van, prièa nam. Problem nasilja meðu školarcima, sigurnosti djece, ali i nastavnog osoblja, te imovine, Grad Pula ovih dana intenzivno rješava.

Procjena sigurnosti
Iako je prvotni plan bio uvoðenje zaštitara u 11 osnovnih škola, od toga se zahvaljujuæi novom projektu odustalo. Gradskom poduzeæu Pulaparking povjerena je zadaæa zaštite u školama, a direktor Branislav Bojaniæ pojasnio nam je o èemu je rijeè.

- Upravo ovih dana završit æe procjena koju tvrtke Tele eye iz Pule te Poretti provode po školama. Njihova je zadaæa procijeniti sigurnost svake pojedine škole te utvrditi na koja mjesta i koliko kamera treba postaviti. Te æe kamere, za razliku od uobièajenih ili alarma koje škole imaju, biti zvuène, te povezane u videocentar u kojem æe doslovce jedan èovjek 24 sata dnevno nadzirati sve što se dogaða u školi i oko nje.

Brza intervencija
Ilustrativno, kad zaštitar uoèi da se netko nekoga tuèe ili da uništava imovinu, uputit æe mu zvuènu poruku poput ove: Ej, ti mali u žutoj majici, makni se od tog djeèaka - prièa Bojaniæ. Na isti naèin uputit æe i interventne ekipe Pulaparkingovih zaštitara oko škola ili policiju. Srðan Jerkoviæ, direktor Tele eyea, kaže da æe projekt Grad stajati 60.000-70.000 kuna po školi, a time æe postati prvi grad u zemlji s najsigurnijom zaštitom škola.

- Slièno smo postavili u nekoliko zagrebaèkih škola, ali Pula æe biti prva u kojoj su obuhvaæene sve škole. Isti sustav ima i svjetski poznata zaštitarska tvrtka Securitas kojoj je London sjedište, a iz njega nadzire trgovinske centre u Švedskoj i Njemaèkoj. Škole su dosad imale alarme koji ih èuvaju kad su prazne, za blagdane i noæu, a Grad Pula želi štititi djecu dok su u školama i oko njih. Cilj je sprijeèiti nemile posljedice.

Prošli smo tjedan projekt predstavili ravnateljima, odlièno je prihvaæen, jer neæe više trebati 30-ak zaštitara, nego 4-5, a èuva se i imovina - kaže Jerkoviæ. Videocentar æe biti koristan i za nadzor prometa te na usluzi MUP-u, a Pulaparking veæ koristi videonadzor u sustavu parkirališta, koji daje odliène rezultate. Daljinsko oko u Puli pomoæi æe, smatra Bojaniæ, opæoj sigurnosti grada, što je nedavno uvela i Opatija.

izvor: vecernji.hr / Tanja Ušiæ

Share

Dodatne informacije