Ove školske godine 50 osnovnih škola dobiva pomoæ za rad s djecom s poteškoæama u uèenju

Share

Ne znam što æu s njim? Iz ove škole æemo otiæi ili on ili ja – oèajno je prošle godine govorila uèiteljica prvog razreda jedne osnovne škole u Dubravi koju je, baš kao kao i njezine uèenike, udarao djeèak. Pokazalo se da djeèak boluje od poremeæaja koncentracije i deficita pažnje (ADHD).

Dijagnoza pa recept
Sliène nevolje, makar se o njima šutjelo, u zagrebaèkim su školama oduvijek. Tek su prije desetak godina ti poremeæaji dijagnosticirani, a dotad se o toj djeci govorilo da su problematièni ili lijeni. Grupa struènjaka u Hrvatskoj udruzi za pomoæ djeci s posebnim potrebama Idem okupila je asistente za nastavu i organizirala mobilne struène timove koji mališanima, ali i školama, objašnjavaju kako bezbolno uèiti.

– Svjetska banka i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ove su nam godine posebno pomogli pa æemo raditi u pedesetak osnovnih škola. Djecu s teškoæama neæe se više zapostavljati, a zbog olakšanih individualnih programa u vrijeme nastave neæe biti nemirni i gnjevni – objašnjava Darko Kobetiæ, izvršni direktor udruge Idem.

Njihov pokretni tim za uèenje ove je godine dobitak svake škole. Gotovo svaka škola koja ga je zatražila od Gradskog uredu za socijalnu skrb i dobila ga je. Novac bi mogao te pomoænike sljedeæe godine svesti na manje od 20.

Godina bez brige
– Ni sad ne možemo ispuniti svaki od 126 zahtjeva pa razmišljamo što æemo s ostalih 26. Ne smijemo pomisliti što bi se dogodilo da sljedeæe godine ne pronaðemo siguran izvor financiranja – zabrinut je Kobetiæ, jer udruga sama asistente ne može plaæati.

Njihove bi se troškove po zakonu trebalo pokrivati iz državnog i lokalnih proraèuna. Grad Zagreb jedini je koji se za sada toga i pridržava, a udruzi državni novac kapne tek ponekad.

izvor: vecernji.hr / Vesna Petroviæ

Share

Dodatne informacije