Nadzorne kamere u svim splitskim osmoljetkama

Share

 Splitske osnovce, kada u ponedjeljak sjednu u školske klupe, doèekat æe kamere i audionadzor u školskim hodnicima i dvorištima svih 25 osnovnih škola na podruèju grada. Rijeè je o projektu tehnièke i fizièke zaštite škola koju provodi Grad Split i u sklopu kojega se postavlja 150 kamera, u prosjeku po šest u svakoj školi.


I slika i ton


- Od izvoðaèa sam saznao kako æe poèetkom školske godine sve biti gotovo - kaže Ivan Veštiæ, èlan Poglavarstva Splita zadužen za prosvjetu, sport i tehnièku kulturu.

Pojašnjava kako su sve postavljene kamere, ukljuèujuæi audionadzor u hodnicima i okolišu škola, spojene na centralni dojavni sustav uz koji danonoæno dežuraju zaštitari pa, osim tehnièke, uèenicima se pruža i fizièka zaštita.

Obrazlažuæi zašto su odluèili postaviti videokamere, audioureðaje i zaštitare, Veštiæ je, osim sve izraženijeg trenda vršnjaèkog nasilja te provala i uništavanja školskih objekata, naglasio kako se u okruženju osmoljetki sve više okupljaju osobe društveno neprihvatljiva ponašanja, od huligana do dilera, i to naroèito u veèernjim satima.

Štite uèenike
- Cilj nam je zaštititi uèenike i iz okoliša škola izbaciti sve kojima tu nije mjesto. I dosada su neke škole imale videonadzor unutar zgrada, ali kontrolirao ga je ravnatelj, a znamo da se najveæi problemi dogaðaju noæu i vikendom, kada u školi nema nikoga.

- Ovako, zbog video i audioureðaja, zaštitari u centralnom dojavnom sustavu uvijek æe biti spremni poslati ekipu na intervenciju tamo gdje se dogaða nešto neprimjereno ili samo sumnjivo - pojašnjava Veštiæ.

izvor: vecernji.hr /  Slavica Vukoviæ

Share

Dodatne informacije