Izbjegnimo ljetne vruæine!

Share
Kako se zaštititi od ljetnih vruæina?


• Poveæajte unos tekuæine, bez obzira na stupanj aktivnosti. Ne èekajte osjeæaj žeði. OPREZ: Ukoliko Vam lijeènik opæenito ogranièava uzimanje tekuæine zbog zdravstvenih problema, pitajte ga koliko tekuæine smijete uzimati kod ljetnih vruæina.
• Ne uzimajte tekuæinu koja sadrži kofein, alkohol ili veæe kolièine šeæera jer æe to samo poveæati gubitak tekuæine iz organizma.
• Pijte rashlaðene, ali ne i jako hladne napitke koji mogu uzrokovati želuèane tegobe.
• Jedite laganiju, svježe pripremljenu hranu. Prednost dajte voæu i povræu.
• Ako možete, boravite u klimatiziranim prostorijama. Ukoliko nemate klima ureðaj kod kuæe ili na poslu, nastojte prošetati do klimatiziranih prostora u gradu.
• Nosite laganu, ugodnu, svijetlu, širu odjeæu od prirodnih vlakana, a za izlazak na sunce najbolje je nositi i veæi šešir.
• Nikako ne ostavljajte djecu u zakljuèanim, parkiranim automobilima.
• Novoroðenèad i malu djecu (do 4 godine) ne izlažite suncu i osigurajte im dovoljan unos tekuæine.
• Vruæinu teže podnose starije osobe od 65 godina, osobito kronièni bolesnici (srèani bolesnici ili osobe s povišenim krvnim tlakom) pa imajte na umu da ih treba èešæe posjeæivati ili kontaktirati.
• Usporite ritam života i izbjegavajte kretanje u doba dana kad su najviše temperature.

Ukoliko se morate izložiti visokim temperaturama:
• Ogranièite vanjske aktivnosti na jutarnje i veèernje sate.
• Smanjite tjelesnu aktivnost. Ukoliko želite vježbati, popijte svakih sat vremena dvije do èetiri èaše hladne bezalkoholne tekuèine.
• Odmarajte se u sjeni.
• Nosite šešir, sunèane naoèale i zaštitno sredstvo - kremu s dovoljnom UVA/UVB zaštitom.

Kako se prilagoðavamo visokim temperaturama?
Najvažniji prirodni mehanizam kojim se ljudski organizam prilagoðava visokim temperaturama okoliša je znojenje. Na taj mehanizam utjeèe nekoliko èimbenika;
• Vlažnost zraka (zbog velike vlažnosti zraka znoj ne isparava dovoljno brzo s površine tijela što sprijeèava brzo hlaðenje tijela).
• Životna dob (stariji ljudi, mala djeca).
• Prekomjerna tjelesna težina.
• Nedostatan unos tekuèine.
• Srèana bolest.
• Opekline.
• Neki lijekovi.
• Pijenje alkohola.

Što je djelotvornije: ventilator ili klima ureðaj?

• Ventilatori mogu olakšati podnošenje visokih temperatura. No, ukoliko vanjska temperatura poraste iznad 30°C, ventilator æe biti manje uèinkoviti od klima ureðaja ili tuširanja hladnom vodom.
• Klima ureðaji predstavljaju najbolju zaštitu od zdravstvenih poremeæaja uzrokovanih visokim temperaturama.
• S obzirom da boravak u klimatiziranim prostorijama i samo kroz nekoliko sati smanjuje moguænost razvoja zdravstvenih poremeæaja, èešæe ih posjeæujte i boravite u njima (trgovina, knjižnice, kina).


Andreja Barišin, dr. med.
Zrinka Laido, dr. med.
Tatjana Nemeth Blažiæ, dr. med

Share

Dodatne informacije