EURO: sucima na raspolaganju psiholog

Share

BEÈ - Suci æe na EURU imati na raspolaganju psihologa. Švicarka Mattija Piffaretti bit æe na usluzi sucima 24 sata.

To je prvi put u povijesti da UEFA omoguæava sucima takav vid pomoæi.

"Meni pomoæ nije potrebna, veæ sam se oèelièio, ali pozdravljam taj potez. Kvalitetna pomoæ je uvijek dobrodošla u ovako stresnim poslovima", izjavio je Herbert Fandel, njemaèki sudac.

izvor: totalportal.hr

Share

Dodatne informacije