Na 500 uèenika jedan pedagog

Share

Iluzorno je oèekivati da æe školski profesor koji ima plaæu od 4000 kuna još i odgajati ðake, drži Ranko Avelini, ravnatelj Pomorske škole, kojemu Ministarstvo ne odobrava zapošljavanje barem jednog psihologa.

Golem broj izostanaka s nastave, neprijateljsko ponašanje djece prema nastavnicima, uèenièke nesuglasice, te, na koncu, nezapamæen val suicida meðu uèenicima još je jednom potencirao pitanje o odgojnoj ulozi škola, koje, tvrde i sami prosvjetari, postaju ustanove u kojima se samo uèi zakonom propisano gradivo, a za odgoj djece naprosto nema vremena.

Ranko Avelini, ravnatelj splitske Pomorske škole, kaže kako u toj ustanovi koja broji više od 500 uèenika imaju zaposlenu samo jednu, ali vrijednu pedagoginju Maju Dadiæ, no to je, naravno, nedovoljno.

 

Potplaæeni kadar


- Nedostaje nam barem jedan psiholog u školi, ali od Ministarstva ne možemo dobiti dozvolu za njegovo zapošljavanje. S druge strane, nastavnici su toliko potplaæeni da je iluzorno oèekivati da se školski profesor koji ima plaæu èetiri tisuæe kuna, a za život mu treba šest, zdušno brine o odgoju uèenika. Prosvjetnim djelatnicima je smak svijeta kad im se pokvari frižider jer im je kupnja novog golemi izdatak, ali ipak veæina ih pošteno odraðuje ono što mora - kaže Avelini, napominjuæi kako su djeca nerijetko odgojno zapuštena i od svojih roditelja koji po cijeli dan rade, a kad doðu doma nemaju više energije za djecu.

Kako doznajemo iz Ureda državne uprave u Županiji, posljednjih je godina u osnovnim školama zabilježena pojava veæeg zapošljavanja struènog osoblja: trenutaèno u 92 škole radi 66 pedagoga, 39 psihologa i 42 defektologa. Ove dvije potonje skupine su, doznajemo, deficitiranije od pedagoga jer su više usmjerene na rad s djecom.

Struènjaka ima

- Smatramo da je odgojna funkcija škola iznimno važna, pa smo od 2004. godine dosad otvorili više od 500 novih radnih mjesta struènih suradnika u osnovnim i srednjim školama - istaknula je Danijela Klisoviæ iz Ureda za odnose s javnošæu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Manje nasilja u školama

Kao rezultat preventivnih mjera koje ministarstvo i odgojno-obrazovne ustanove poduzimaju, u odnosu na školsku godinu 2004./05. kada je zabilježeno 2012 sluèajeva nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u RH, u školskoj godini 2006./07. zabilježeno je 1699 sluèajeva nasilja, što predstavlja pad oko 16 posto - istièe Danijela Klisoviæ. U Hrvatskoj ima oko 1300 škola, što znaèi da prosjeèno više od 1,5 struènog suradnika radi u svakoj školi, a to je, tvrde u ministarstvu, u skladu s europskim standardima.

Izvor: Diana Barbariæ - slobodnadalmacija.hr

Share

Dodatne informacije