Psiholog me uèinio boljim igraèem...

 Postao sam smireniji, primjer mladim igraèima. Uloga psihologa u današnjem je sportu jako važna, rekao je "metamorfozirani" Šimuniæ.

Opširnije...

Tko je DIRA?

 DIRA je kratica našeg forumu za Disharomièan razvoj èiji ste upravo sada možda gost, gost u prolazu, možda sluèajni posjetitelj ili možda stalni èlan ili æete zaintigrirani njegovim sadržajem postati njegov stalni èlan..

Opširnije...

Iz škole u kladionicu

 2007. godine imali smo 50.000 patoloških kockara, a sada ih veæ imamo 100.000. U Hrvatskoj svakodnevno 600.000 do milijun ljudi nešto negdje uplati, kaže psiholog Pino Tuftan. Iako su istraživanja pokazala da su adolescenti najpodložniji ovisnosti o kocki oko njihovih se škola nižu sportske kladionice. U Rijeci primjerice u blizini dviju gimnazija, Prve rijeèke gimnazije i Gimnazije Andrije Mohorovièiæa, rade dvije kladionice. I svaka prièa o prevenciji ovisnosti o kockanju meðu mladima je veæ samim time gotovo pa smiješna.

Opširnije...

Zakon o ogranièavanju uporabe duhanskih proizvoda primjenjuje se u punom opsegu

 Mnistarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH podsjeæa kako 06. svibnja 2009. godine završava šestmjeseèni period prilagodbe za ugostiteljske objekte, proizvoðaèe i uvoznike duhanskih proizvoda, te se u punom opsegu poèinje primjenjivati Zakon o ogranièavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN br.125/08).

Opširnije...

Obiteljski centar Virovitièko-podravske županije

Obiteljski centar Virovitièko-podravske županije u èetvrtak, 14. svibnja s poèetkom u 10,00 sati  nastavlja  program "Nova mama" namijenjen majkama djece do 1 godine starosti da se kroz druženje i razmjenu iskostava majèinstva upoznaju, te da nauèe nešto novo od strane vanjskih struènih suradnika. Tema ovog predavanja je "Kako se igrati s djetetom". Predavanje æe održati Sandra Matošina Borbaš, prof. psihologije

Opširnije...

Održan Okrugli stol o Cjeloživotnom uèenju za sigurno ponašanje u prometu

 U prostorijama Hrvatskog autokluba u Zagrebu održan okrugli stol «Cjeloživotno uèenje za sigurno ponašanje u prometu», koji je organizirala Sekcija za prometnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, u suradnji s Hrvatskim autoklubom.

Opširnije...

Struèni skup: "Odgovorno ponašanje sudionika u prometu spašava živote"

 U prostorijama Hrvatskog autokluba u Zagrebu, 7. svibnja, održan je struèni skup s temom "Odgovorno ponašanje sudionika u prometu spašava živote". Skup je održan u organizaciji Hrvatskog autokluba s ciljem smanjenja stradanja djece, pješaka, biciklista i vozaèa vozaèa mopeda i motociklista. Na skupu su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog psihološkog društva, Sekcije za prometnu psihologiju.

Opširnije...

Centar za psiho-socijalnu rehabilitaciju

 Udruga Krijesnica organizira psihološka savjetovanja za 4 grupe korisnika, na adresi Prilaz Gjure Deželiæa 50:
- roditelje oboljele djece
- osobe koje se lijeèe od neke maligne bolesti
- osobe koje su izgubile nekog zbog maligne bolesti
- èlanove obitelji oboljelih od malignih bolesti

 

Opširnije...

Dodatne informacije