Pokrenuta Svjetska digitalna knjižnica

 

U Parizu je službeno pokrenuta Svjetska digitalna knjižnica. U njoj se besplatno može pristupiti izboru dokumenata nacionalnih knjižnica brojnih zemalja u svijetu.

Opširnije...

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE - otvoreno pismo Vladi

 Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreb uputila je Otvoreno pismo Vladi, saborskim zastupnicima i javnosti povodom smanjenja niza stavki u rebalansu proraèuna 2009. koje se odnose na zaštitu i prventivni rad s djecom.

Opširnije...

Ne pomišljamo djecu slati ranije u školu

 Kako se zoveš, koliko ti je godina, gdje stanuješ, kako se zove grad, mjesto, u kojem živiš, tko osim tebe živi u tvojoj kuæi, jesi li išao u vrtiæ i malu školu, što radiš od jutra do veèeri, kako pozdravljaš ljude koje sretneš, što kažeš kad nešto tražiš, a što kad dobiješ – samo su neka od pitanja na koja ovih dana na “testiranju” odgovaraju djeca koja bi na jesen trebala krenuti u prvi razred osnovne škole.

Opširnije...

Dva polusatna predavanja- 400.000 €

 Zaradivši za dva polusatna govora 400.000 eura, bivši britanski premijer Tony Blair je postao najbolje plaæeni govornik na svijetu. Govore je održao u Manili. Tony Blair je postao najbolje plaæeni govornik na svijetu, objavio je londonski Sunday Times, navodeæi da je bivši britanski premijer zaradio 400.000 eura za dva polusatna govora u indonezijskoj prijestolnici, Manili, tijekom kojih je, ironièno piše list, iznio èitav niz "dubokoumnih ocjena".

Opširnije...

Otkrivena formula koja rješava svaki Sudoku

 Frustriraju vas Sudoku križaljke koje nikada ne završite? Ili ste se našli u situaciji kada imate samo jednu praznu kuæicu, a broj '6' ste veæ upisali? Amerièki raèunalni struènjak James Crook ima rješenje za vas, no ne trljajte odmah ruke, nije sve tako bajno.

Opširnije...

Hrvatski psihijatri i psiholozi potvrdjuju djelotvornost molitve vlè. Sudca

 U listopadu 2007. tim hrvatskih psihijatara i psihologa poèeo je pratiti više stotina sudionika seminara Zlatka Sudca i prouèavati koliko molitva i duhovna obnova mogu pomoæi u lijeèenju anksioznosti i depresivnosti. Na uzorku od 788 ispitanika koji su prošli seminare utvrðeno je da duhovnost smanjuje strah i krivnju, a molitva pozitivno djeluje na ozdravljenje i zdravlje.

Opširnije...

Projekt - problemi djece s poremeæajima u ponašanju

  Poèetak provedbe 3.ciklusa projekta MPPI Radionice i letak- za senzibilizaciju djece, roditelja i nastavnika za probleme djece sa poremeæajima u ponašanju.

Opširnije...

Dodatne informacije