Dan kad se daruju – zagrljaji

 Zagrljaj je èesto bio predmetom znanstvenih istraživanja, a ono što ga je vodio dr.sc. Jay Gordon pokazalo je da o grljenju uvelike ovisi i inteligencija. Pokazao je da o grljenju uvelike ovisi i inteligencija pa se vjeruje da æe ona djeca koju se više grli biti inteligentnija od one koju æe roditelji manje grlili.

Opširnije...

Znanstvenici: Zloèesto ponašanje u školi donijet æe razoèaranja u daljnjem životu

 Na opsežnom istraživanju koje je obuhvatilo više od 3600 Britanaca koji su se rodili 1946. godine znanstvenici su prouèavali njihovo ponašanje za vrijeme školovanja te kako se isto odrazilo na njihovu (ne)uspješnost u životu nakon školskih klupa.

Istraživanjem su dokazali kako djeca koja veæ od ranih nogu pokazuju neposluh, neprimjereno ponašanje te odbijaju disciplinu ne postižu znaèajne uspjehe u daljnjem životu, veæ upravo suprotno, životni vijek im je bogat nedaæama i neuspjesima.

Opširnije...

Poèinje novi ciklus Male škole za velike roditelje

 U utorak, 20 sijeènja 2009. godine poèinje novi ciklus "Male škole za velike roditelje" uvodnom radionicom namijenjenom roditeljima djece predškolaca. Radionice æe se održavati u DV "Cvrèak"; Virovitica. Važno je naglasiti da su radionice besplatne.

Opširnije...

Kriza donosi strašni val direktorskih samoubojstava

 Globalna financijska kriza, rekordni bankroti, dugovi i Madoffova Ponzijeva shema veæ naveliko ubiru danak i u životima svjetskih moænika, milijardera i èelnika multinacionalnih i nacionalnih kompanija, koji jedini izlaz iz crnih izvješæa vide u samoubojstvu.
Može li se i kod nas oèekivati nešto slièno u godini koja je pred nama i u kojoj gospodarske prognoze nisu sjajne?

Opširnije...

Papa vidioce šalje psihijatrima

 Papa Benedikt XVI æe objaviti kriterije po kojima æe se odreðivati je li neko viðenje pravo. Svi vidioci æe isprva o svojim viðenjima morati šutjeti. Svi vidioci i vidjelice proæi æe psihijatrijski pregled, utvrðivat æe se stupanj njihova obrazovanja te imaju li od viðenja financijske koristi.

Opširnije...

Držali je na psihijatriji jer je lezbijka

 Potresnih prièa pacijenata Psihijatrijske bolnice Lopaèa koje je istražio Novi list bilo je više, a najšokantnija je ona koja se odnosi na 21- godišnju Rijeèanku Anu Dragièeviæ, osobu koja je razdoblje od 16. do 21. godine života gotovo u cijelosti provela u Lopaèi, zatvorena protiv svoje volje.

Opširnije...

Na bolovanju 2.000 policajaca s dijagnozom PTSP-a

 U Glasu Slavonije, prije nekoliko dana (toènije 11.01.2009.) objavljen je èlanak u kojem ministar unutarnjih poslova gospodin Tomislav Karamarko, komentirajuæi najavljene aktivnosti policije na nogometnim susretima, iznosi podatak da je 2000 policajaca trenutaèno na bolovanju s dijagnozom PTSP-a.??

Opširnije...

Internetske stranice mogle bi dobiti oznake za dobna ogranièenja

 Upozorenja na dobna ogranièenja filmova, poput onih kružiæa koji se pojavljuju na filmovima nepriliènima za mlaðe od 12, 15 ili 18 godina, mogla bi se pojaviti i na britanskim internetskim stranicama, objavio je Andy Burnham, britanski ministar kulture. Cilj je zaštititi djecu od èesto štetnog sadržaja koji nije primjeren djeci, a dostupan im je.

Opširnije...

Dodatne informacije