RIJEKA

PSI QONSULT

Psihološko savjetovanje, psihoterapija coaching, edukacije

Opširnije...

Ustanova ASK - Rijeka

Edukacija, savjetovanje, psihoterapija.

Opširnije...

Usluge savjetovanja DORA

Psihologija, psihoterapija

Voditeljica: RAJKA RADE, psiholog, psihoterapeut

Opširnije...

KLINIČKI PSIHOLOG-psihološka dijagnostika i tretmani, mr.spec.Gordana Bertović - Rijeka

Psihološki treninzi, tretmani i psihoterapija. Psihodijagnostika.

Opširnije...

Sambol Consulting

Osobni i organizacijski coaching, savjetovanje o zdravlju, edukacije

Opširnije...

Privatna psihološška praksa Rebeka Bulat - Rijeka

Psihološko savjetovanje, obiteljsko savjetovanje, razvojno poticajni programi za djecu i roditelje.

Opširnije...

Capta.d.o.o. - Rijeka

Psihoterapija i savjetovanje

Opširnije...

Centar "Vali" - Rijeka

Psihoterapija, plesna psihoterapija, socijalna pedagogija, edukacijska rehabilitacija

Opširnije...

Privatna psihološka praksa Abramić Čehić Neli - Rijeka

Voditelj : Mr. spec. NELI ABRAMIĆ ČEHIĆ, klinički psiholog, hipnoterapeut

Opširnije...

Dodatne informacije