Lekcija 2. Koje su razlike između psihologa i psihijatra?

Share

psihoportalU drugoj lekciji PSIHOportalove male škole psihologije saznajte razliku između psihologa i psihijatra.

Nerijetko ste se uvjerili da mnogi ne razlikuju psihologiju i psihijatriju, odnosno ne prave razliku između psihologa i psihijatra. To je razumljivo jer većina nije imala priliku to naučiti tijekom svog redovitog školovanja. Ukratko ćemo naglasiti najznačajnije razlike:

  • psiholozi stječu obrazovanje na Odsjecima za psihologiju (najčešće su Odsjeci za psihologiju u okviru Filozofskih fakulteta) dok psihijatri prvo završavaju medicinski fakultet na nekom od medicinksih fakulteta, a potom odabiru specijalizaciju iz psihijatrije

  • psiholozi se ne bave farmakoterapijom i ne mogu Vam davati „tablete“, za razliku od psihijatara koji su liječnici i imaju mogućnost pacijente „liječiti tabletama“

  • i psiholozi i psihijatri se bave psihopatologijom (liječenjem psihičkih poremećaja) ali načelno psiholozi se bave „zdravim ljudima“ koji imaju određene dvojbe ili psihičke poteškoće, a psihijatri osobama s ozbiljnim psihičkim poteškoćama (poremećajima)

  • uz dodatne edukacije i psiholozi i psihijatri se mogu baviti psihoterapijom

  • psiholozi rade u različitim institucijama (škole, bolnice, poduzeća, vojska, policija, vrtići, savjetovališta i sl.) a psihijatri gotovo isključivo u bolnicama

PSIHOPORTAL

Share

Dodatne informacije