PSIHOPORTAL - mala škola psihologije - LEKCIJA 13. Što je TRANSAKCIJSKA ANALIZA?

Share

psihoportal transakcijska analizaTranskacijska analiza (TA) je teorija ličnosti i interpersonalne komunikacije. Za PSIHOportal pirpemile Tatjana Gjurković i Jelena Vrsaljko.

Eric Berne definira je kao „teoriju ličnosti i socijalnog ponašanja te kliničku metodu psihoterapije zasnovanu na analizi svih mogućih transakcija između dvije i više osoba, a na osnovu jasno određenih ego-stanja u konačnom nizu utvrđenih tipova transakcija." (Berne, 1972)

Temeljne postavke TA

Prve odmake od psihoanalize, Berne je učinio u definiranju ego stanja. Koncept je preuzeo od Federna, a definiran je kao tri obrasca osjećanja i doživljavanja (Roditelj, Odrasli, Dijete) koji su direktno povezani sa određenim sklopovima ponašanja (Gavrilov-Jerković, 2003), a ujedno su objektivno provjerljivi. Ego stanja se označavaju velikim slovima kako bi se jasno naznačila razlika između ego stanja i značenja istih riječi u svakodnevnoj upotrebi. Cilj terapije je učvršćivanje granica između ego stanja i spoznaja da se može svjesno odabrati ponašanje.

         Zbog velikog interesa za komunikaciju među ljudima, Berne je počeo proučavati, odnosno analizirati transakcije (jedinice komunikacije) zbog čega TA nosi ovakvo ime.

         Pod utjecajem kibernetičara i teoretičara sistema (Gavrilov-Jerković, 2003) Berne je počeo razdvajati latentan, skriveni, psihološki nivo od manifestnog, svjesnog, socijalnog nivoa komunikacije. Uočio je da ljudi ponekad šalju poruke sa različitih nivoa, tako da na socijalnoj razini poruka može zvučati činjenično i objektivno, dok na psihološkom nivou može imati sasvim druge namjere. Te transakcije se ponavljaju, a uvijek završavaju s osjećajem koji potvrđuje rane odluke svim uključenim. Berne ih je nazvao „igre“.

         Sa Claude Steinerom proširuje osnovnu teoriju TA dodajući koncept „script“ ili „životni scenarij“. To je specifičan životni plan osobe po kojem ona živi u odrasloj dobi, a zasniva se na seriji prerano i pod stresom donešenih odluka u ranom djetinjstvu (Berne, 1989).

         Cilj TA je oslobađanje od životnog scenarija i postizanje autonomije. Takva osoba je svjesna sadašnjeg trenutka, spontano, svjesno i racionalno bira između realnih alternativa te je spremna na otvorene i iskrene transakcije, odnosno intimnost (Gavrilov-Jerković, 2003).

Transakcijska analiza na racionalan način pristupa ljudskom ponašanju. Temelji se na pretpostavci da su svi ljudi odgovorni za svoje misli, osjećaje i postupke te da mogu naučiti kako poštivati sebe i druge, kako misliti za sebe i na sebe, kako donositi vlastite odluke te kako izražavati osjećaje bez ugrožavanja sebe ili drugih. Ona uči druge kako da budu u sada i ovdje poziciji, što su pohranili u sebi iz prošlih iskustva i kako im one utječu na sadašnji život te im osvješćuje odluke iz ranog djetinjstva koje im određuju sadašnjost i budućnost. Na ovim pretpostavkama temelje se dva najvažnija praktična principa (Gavrilović-Jerković, 2003): transakcijska analiza je ugovorna metoda koja se ostvaruje isključivo kroz otvorenu komunikaciju terapeuta s klijentom sa jasnom porukom o obostranoj odgovornosti i moći u vezi odvijanja terapijskog procesa.

 

Četiri vrste TA (psihoterapija, savjetovanje, edukacija, organizacija)

 

A) PSIHOTERAPIJA

Klinički rad za psihoterapeutski i savjetodavni rad kojeg mogu specijalizirati liječnici, psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, defektolozi, kriminalisti. Gradivo u ovom području fokusirano je na savladavanje tehnika i intervencija u svrhu korekcije osjećaja, mišljenja, ponašanja kao i na oživljavanje i razvijanje onih umrtvljenih potencijala koje osoba odabere. Nakon savladavanja gradiva ovog područja, mnogi su polaznici svjedočili o postizanju veće svjesnosti, razumijevanja i konstruktivnih promjena u području vlastitog čuvstvenog, moralnog i ponašajnog sustava.

 

B) SAVJETOVANJE

Savjetodavni rad temeljen je na rješavanju problema „ovdje i sada“. Rad savjetnika se fokusira na promjene ponašanja na način da klijent efikasno rješava svoje probleme. Odnos savjetnika i klijenta omogućuje klijentu da koristi naučene tehnike u svakodnevnom životu kako bi poboljšao njegovu kvalitetu. U ovom području primjene mogu se educirati školski psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, medicinske sestre i tehničari, defektolozi, svećenici itd.

 

C)EDUKACIJA

Odgojno-obrazovni rad za bolje razumijevanje procesa rasta i razvoja, učenja, motivacije, uspješnosti, prilagodbe, kreativnosti i komunikacije. Mogu ga specijalizirati pedagozi, psiholozi, profesori, odgajatelji i dr. Ovo područje specijalizacije uključuje učenje vještina i metoda za razumijevanje i sustavni pristup povezanosti između ponašanja, učenja, odgoja i školovanja. Svrha ovog područja je postizanje promjena u odgojno-obrazovnom procesu i prevladavanje didaktičke distance između učitelja i učenika kako bi učenje i razvoj postali prirodni, poticajni i zabavni za oboje. Sada, preko Udruge transakcijske analize, provodi se TAPACY program.

 

D)ORGANIZACIJA
       Usvajanje gradiva za rad u organizacijama gdje se transakcijska analiza primjenjuje kao sustav razumijevanja načina na koji organizacije funkcioniraju te kako zadovoljavaju svoje partnere, suradnike i korisnike. Polaznici se osposobljavaju za "konzalting" za organizacije koji podrazumijeva primjenu tehnika i vještina u rješavanju problema u radu organizacije kao i za upravljanje i korištenje ljudskih potencijala. Mogu se specijalizirati svi djelatnici u organizacijama, a posebno se preporuča managerima, pregovaračima i psiholozima.

 

Za svako područje propisana je satnica koja uključuje direktan rad (s klijentima, u edukaciji ili organizaciji), edukaciju, superviziju te rad na sebi za završni ispit pred Europskom komisijom TA.

 

Centar za promicanje transakcijske analize Proventus

U Zagrebu je 2008. godine osnovan Centar  za promicanje transakcijske analize Proventus. Putem raznih radionica i predavanja cilj nam je približiti što je to TA široj populaciji. S druge strane, pojedinci, parovi i obitelji mogu se uključiti u psihoterapiju po principima TA.

Transakcijska analiza je izvrstan teorijski okvir u psihoterapijskom radu, a zbog svoje jednostavnosti i učinkovitosti koristi se diljem svijeta.

 

Literatura:

Berne, E. (1989). Što kažeš posle zdravo? Beograd, Nolit.

Gavrilović-Jerković (2003). Transakciona analiza. U Biro, M. i Butollo, W. (Eds.). Klinička psihologija. Novi Sad, Futura publikacije.

 

psihoportal tatjana gjruković jelena vrsaljko

Za PSIHOportal pripremile :

Tatjana Gjurković, dipl.psiholog i specijalizant transakcijske analize

Jelena Vrsaljko, dipl.soc.radnik, specijalizant transakcijske analize i NLP trener

 

 

 

 

 

 

 

Share

Dodatne informacije