Multitasking tijekom gledanja TV-a dovodi do depresije

Share

 Znanstvena studija koju su proveli amerièki znanstvenici Mark Becker i njegovi kolege sa Sveuèilišta Michigan State University, ustanovila je kako postoji direktna povezanost izmeðu mentalnog zdravlja i medijskog "multitaskinga".

Za sada ne mogu dokazati kako istovremeno korištenje višestrukih medijskih izvora poput igranja video igara i gledanja TV-a u isto vrijeme, doista stvara simptome anksioznosti, jer postoji mogućnost da se osobe koje su već depresivne i anksiozne, okreću ka multitaskingu kao obliku odvraćanja od vlastitih problema.

No znanstvenici navode kako rastući trend medijskog multitaskinga može predstavljati rizik za mentalno zdravlje, povezan uz raspoloženje i anksioznost.

Znanstvenici su takoðer uoèili kako provoðenje više vremena pred ekranom znaèi manje vremena koje provodimo u društvenim aktivnostima, pa se mladi ljudi teže nose s komunikacijom lice u lice.

"Ovo istraživanje implicira da naše razumijevanje o povezanosti medija i mentalnog zdravlja ne ovisi samo o vrsti medija, već i o tome na koji naèin se oni koriste", kaže Becker.

Ovo je prvi puta da se u jednoj znanstvenoj studiji ukazala povezanost multitaskinga s problemima u mentalnom zdravlju, jer se do sada smatralo kako istovremeno višestruko korištenje medija ima pozitivan uèinak na ljudski mozak, te se èak preporuèivalo kao svojevrsni "trening mozga".

Koliko je medijski multitasking danas raširen svjedoèi anketa Nielsena koja ukazuje da 36 posto ljudi u dobi izmeðu 35 i 54 godina koriste tablet dok gledaju televiziju, a u dobnoj populaciji od 55-64 godina ta brojka raste na 44 posto.

Becker kaže kako će sljedeće studije trebati istražiti taj fenomen, jer ako se ukaže da multitasking može uzrokovati depresiju i anksioznost, morat će se izdati preporuke javnosti.

S druge strane, ako se pokaže da su depresivne i anksiozne osobe sklone multitaskingu, to će saznanje prema Backeru pomoći u rješavanju njihovih problema.

Mada ne želimo pobijati rezultate znanstvene studije, do sada se već više puta nastojalo znanstveno dokazati kako su elektronski mediji, posebice nasilne video igre i filmovi okidaè koji može dovesti do psihotiènog ponašanja, no još uvijek postoje vrlo opreèna mišljenja jer su razlièita istraživanja dovela do razlièitih rezultata, pa vjerujemo da će tako biti i s ovim "problemom".

Stoga se nemojte bojati da ćete prolupati ako tijekom gledanja omiljene sapunice pošaljete koji SMS.

 

izvor: vidi.hr

 

Share

Dodatne informacije