UVOD U PSIHOLOGIJU - online kolegij za sve

Share

Ovaj je predmet namijenjen svima zainteresiranima za područje psihologije. Ako želite saznati odgovore na mnoga pitanja iz psihologije ovo je  kolegij za vas.

Velika je raznolikost sadržaja i perspektiva u suvremenoj psihologiji, a nalazi psihologijskih istraživanja imaju vrlo široke implikacije na druga područja znanosti. Prolazeći kroz 14 tematskih cjelina, upoznat ćete se s osnovama suvremene psihologije, najvažnijim psihologijskim teorijama, objašnjenjima i specifičnim konceptima koji se javljaju u pojedinim područjima psihologije.

 

Teme kolegija

 • Uvodno o psihologiji (definicija psihologije, kratka povijest psihologije).
 • Suvremene perspektive, područja i grane psihologije.
 • Metode istraživanja u psihologiji.
 • Biološke osnove ponašanja i doživljavanja.
 • Osjeti, percepcija i svijest.
 • Učenje i pamćenje.
 • Mišljenje i jezik.
 • Inteligencija i njezino mjerenje.
 • Motivacija i emocije.
 • Stres, suočavanje i zdravlje.
 • Psihologija ličnosti.
 • Razvojna psihologija.
 • Osnove socijalne psihologije.
 • Osnove psihopatologije i kliničke psihologije.

U P I Š I   K O L E G I J

 

 

 

 

Share

Dodatne informacije