Predstavljamo - Katedra za psihologiju Filozofskog fakulteta u Splitu

Share

psihoportal katedra za psihologiju splitNa sjednici Vijeća Filozofskog fakulteta održanoj 20. rujna 2013. god, na Filozofskom fakultetu u Splitu oformljena je samostalna Katedra za psihologiju.

O Katedri za psihologiju

Na Katedri su trenutno zaposlena četiri psihologa, nastavnika Filozofskog fakulteta: izv. prof. dr. sc. Goran Kardum, doc. dr. sc. Ina Reić Ercegovac, doc. dr. sc. Darko Hren i doc. dr. sc. Andreja Bubić. Goran Kardum doktorirao je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u području biološke psihologije i neuroznanosti u kojem je i dalje znanstveno aktivan, a kao izvanredni profesor predaje kolegije iz razvojne psihologije, psihologije stanja svijesti i religioznosti te statistike. Na Fakultetu obnaša i funkciju prodekana za nastavu i studentska pitanje te je i koordinator rada Centra za savjetovanje studenata. Darko Hren doktorirao je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u području moralnog razvoja. Danas realizira nastavu iz Pedagoške i Socijalne psihologije te Znanstvene pismenosti, a istraživački interes mu je i dalje prvenstveno usmjeren na područje psihologije morala. Uz to, na Fakultetu obnaša i funkciju ISVU koordinatora, kao i funkciju Zamjenika predstojnice Katedre. Ina Reić Ercegovac doktorirala je 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se razvojnom psihologijom, posebno roditeljstvom te primjenom spoznaja iz razvojne psihologije u odgoju i obrazovanju kao i psihologijskim aspektima glazbe. Također, na Fakultetu obnaša i funkciju voditeljice Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja (CIRCO). Andreja Bubić doktorirala je psihologiju na Sveučilištu u Leipzigu u Njemačkoj, u području kognitivne neuroznanosti. Danas se bavi kognitivnom i edukacijskom psihologijom te realizira kolegije Prosuđivanje i donošenje odluka, Evolucijske i biološke osnove ljudskog doživljavanja, Pedagoška psihologija i Pedagoška statistika. Uz to, na Fakultetu obnaša funkciju voditeljice Odbora za unaprjeđenje kvalitete, a trenutno je i Predstojnica Katedre za psihologiju.

 

Aktivnosti i planovi Katedre za psihologiju

Kao djelatnici Katedre za psihologiju izvodimo nastavu iz brojnih kolegija na svim jednopredmetnim i dvopredmetnim studijskim grupama Filozofskog fakulteta. Pritom smo najviše angažirani na studijima pedagogije i sociologije, kao i na učiteljskom studiju. Kolegiji koje predajemo uključuju prije svega one koji su posvećeni temama vezanim uz razvoj i edukacijsku psihologiju, kao što su Pedagoška psihologija, Psihologija odgoja i obrazovanja te Razvojna psihologija. Uz to, kao članovi Katedre predložili smo i razvili brojne druge kolegije koji su među studentima jako popularni, primjerice Socijalnu psihologiju, Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi, Psihologiju religioznosti ili Prosuđivanje i donošenje odluka. Dakako, a u skladu s reputacijom psihologa kao dobrih metodologa i statističara, uključeni smo i u kolegije posvećene metodologiji znanstvenog rada i statistici na više preddiplomskih i diplomskih studija, kao i na Poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju humanističkih znanosti. Nastavne obveze nas kao članova Katedre uključuju i mentoriranja studentskih završnih i diplomskih radova, što nije čudno s obzirom na popularnost ove znanstvene discipline. Uzme li se u obzir relevantnost, ali i interes javnosti za psihologiju, ne čudi ni činjenica da se vrlo često čuju pitanja o tome planira li se pokretanje studija psihologije u Splitu. Takva ideja nam je, kao i Upravi Filozofskog fakulteta, načelno privlačna, te se nadamo da će u skoroj budućnosti jedan takav studijski program istinski zaživjeti.

Pored nastavnih opterećenja na gotovo svim odsjecima Filozofskog fakulteta, gdje psihologijski predmeti koje izvode nastavnici Katedre čine neizostavan dio nastavničkih studijskih programa, aktivno sudjelujemo i u radu fakultetskog Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja (CIRCO) koji od 2011. provodi Program za stjecanje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja u trajanju od dva semestra na kojem se stječe 60 ECTS-a. Kao nastavnici Katedre na spomenutom Programu realiziramo nastavu iz obveznih i izbornih psihologijskih predmeta, a pored toga sudjelujemo i u drugim aktivnostima Centra – organizaciji i provođenju edukacija za usavršavanje nastavničkih kompetencija, što smatramo vrlo važnim dijelom našeg rada. Uz to, surađujemo i s drugim visokoškolskim ustanovama Sveučilišta poput Kineziološkog i Medicinskog fakulteta na kojima realiziramo dio nastave, a aktivni smo i različitim stručnim organizacijama. Time pokušavamo ostvariti jednu od važnih zadaća nas psihologa koji smo prvenstveno orijentirani na znanstveno-istraživački i nastavni rad, a to je umrežavanje s profesionalcima koji svakodnevno rade u praksi. 

Nadalje, svi smo uključeni u rad Centra za savjetovanje koje je na Filozofskom fakultetu osnovano 2011. godine. Zadaće Savjetovališta uključuju savjetovanje pri teškoćama u učenju, odabiru akademske karijere, problemima u obiteljskim ili prijateljskim odnosima, usmjeravanje u kriznim trenucima, organizacija različitih vrsta edukacija, iskustvenih radionica, tematskih predavanja i ljetnih škola. Savjetovalište danas radi i prima studente svih sastavnica, među kojima je najviše onih Filozofskog fakulteta te je organiziralo i više javnih predavanja vezanih uz psihičko zdravlje studenata. Uz to, Savjetovalište je u posljednju godinu dana počelo i s organizacijama specijaliziranih radionica za grupni rad primjenom kognitivno bihevioralne terapije za osobe oboljele od autoimunih bolesti što je rezultat suradnje sa Zavodom za imunologiju KBC Split i Udruge oboljelih od kolagenoza. Ubuduće Savjetovalište će proširiti ponudu aktivnosti u smislu ponude radionica, predavanja i tribina u svojem području rada.

Kada razmišljamo o budućnosti, kao članovi Katedre za psihologiju svojim aktivnostima želimo aktivno doprinositi ne samo Filozofskom fakultetu, već i cijelom Sveučilištu i gradu Splitu. Naime, uslijed brojnih i brzih promjena na znanstvenom, tehnološkom i društvenom planu kojima svakodnevno svjedočimo, potreba za stručnjacima-psiholozima je u stalnom porastu. Ne treba zaboraviti da je u našem društvu veliki broj nezaposlenih osoba, starije populacije, zatim siromašnih i socijalno isključenih te osoba s invaliditetom kao i drugih kategorija stanovništva kojima je psihološka pomoć u nekom od svojih brojnih oblika nužna. Iako kao članovi Katedre nismo direktno uključeni u rad sa svim tim pojedincima, osjećamo da imamo odgovornost pomoći na način na koji najbolje možemo što u našem slučaju može značiti i pomoć u osposobljavanju onih koji su izravno angažirani na takvim poslovima. Naime, već sada postoji potreba za kontinuiranim usavršavanjem i napredovanjem psihologa, a uzimajući u obzir iskustva iz drugih zemalja Europske unije s kojima se volimo uspoređivati, stjecanje dodatnih kompetencija postalo je imperativ. S obzirom na čvrstu i neraskidivu vezu psihologije kao znanosti i psihologije kao struke, temeljne kompetencije suvremenog i kompetentnog psihologa uključuju i one znanstvene, metodološke i istraživačke. Stoga smatramo da je cjeloživotno usavršavanje i obrazovanje psihologa i svih drugih srodnih stručnjaka ne samo naša želja, već nužnost kako bismo kao struka adekvatno mogli odgovoriti zahtjevima današnjeg društva. Mišljenja smo da ćemo s obzirom na kapacitete naše Katedre kao i suradnih ustanova iz sustava u budućnosti moći pridonijeti osposobljavanju svih kolega u praksi. Nadalje, u budućnosti želimo ostvariti i što više suradnji sa kolegama u praksi, kao i predstavnicima srodnih javnih i gospodarskih grana u lokalnoj i široj zajednici. Ipak, ne treba posebno napominjati da je glavni cilj naše vrlo mlade Katedre studentima Filozofskog fakulteta, a i drugih sastavnica Sveučilišta, ponuditi još više kvalitetnih nastavnih sadržaja iz područja psihologije. U tome bi nam, dakako, pomoglo zapošljavanje novih, mlađih kadrova čiji bi angažman omogućio pokretanje još više kolegija iz ovog područja koji bi se onda lako mogli ponuditi brojnim sastavnicama našeg Sveučilišta. Veselimo se razdoblju koje je pred nama, i nadamo se da ćemo u njemu uspjeti postići barem neke ciljeve koje smo postavili pred Katedru za psihologiju.

 

Za PSIHOportal:

doc. dr. sc. Ina Reić Ercegovac

doc. dr. sc. Darko Hren

doc. dr. sc. Andreja Bubić

izv. prof. dr. sc. Goran Kardum

 

 

Share

Dodatne informacije