'12 puta morala sam prièati kako sam silovana'

Share

 'Na sudu su me ispitivali preko videolinka jednom. Morala sam iæi na vještaèenje k psihijatru i psihologu. Ukupno sam 12 puta govorila o tome što mi se dogodilo', napisala je u pismu djevojèica koja je silovana i koja je uvijek iznova morala proživljavati doživljene traume.

"Ja sam doživjela silovanje kada sam mi je bilo 11 godina, sada imam 13 godina. Prvo sam bila u Klaiæevoj bolnici (ginekolog i psihijatar). Poslije sam bila u poliklinici i tamo razgovarala s psihijatrom, psihologom, socijalnim radnikom. Poslije sam morala iæi na policiju i tamo su me ispitivali èetiri puta. Pozvana sam u socijalnu skrb i tamo sam o onome što mi se dogodilo razgovarala dva puta. Na sudu su me ispitivali preko videolinka jednom. Morala sam iæi na vještaèenje k psihijatru i psihologu. Ukupno sam 12 puta govorila o tome što mi se dogodilo."

Pismo je to djevojèice koja je svoj iskaz morala ponavljati èak dvanaest puta, a zapravo govori o brojnim sliènim sluèajevima. Ispitivanje seksualno zlostavljanog djeteta izrazito je traumatièno za dijete jer ga se ispituje na sudu, za što ga nitko ne pripremi, a ta ispitivanja nerijetko su birokratska, bez puno sluha za dobrobit male žrtve.

Razgovor sa psihologom je puno lakši


No, postoji i drugaèiji naèin. Dijete se može ispitivati psiholog, a kamere u kutovima sobe i mikrofoni na stolu sve snimati. Prijenos ispitivanja na velikom platnu mogu u drugoj prostoriji pratiti sudac, državni odvjetnik, optuženik i njegova obrana, no sudac može joystickom usmjeravati i namještati kameru kako bi po želji vidio detalje poput izraza lica djeteta u odreðenom trenutku.

"Djeca ispitana na takav naèin brže su se poèela oporavljati, nakon takvog ispitivanja ni obrana ni optužba nisu imali dodatnih pitanja i sudski je postupak bio brže gotov", kaže za Veèernji list dr. Gordana Buljan-Flander. Meðutim, iako Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba sliènu sobu, doduše ne tako dobro opremljenu kao sada, ima veæ nekoliko godina, suci slabo iskazuju interes za ovako senzibilizirano ispitivanje traumatizirane djece. Samo je dvoje sudaca ispitivanje žrtava prakticiralo u forenziènoj sobi Poliklinike: sutkinja za mladež zagrebaèkog Županijskog suda Lana Petö Kujundžiæ i sudac Ivan Šakiæ iz Zlatara.

"Važno je da se dijete ispita u prijateljskom okruženju, sve se snimi i služi kao dokaz na sudu. A struènjaci mentalnog zdravlja daju podršku obitelji, posebno nezlostavljajuæem roditelju koji æe onda pomoæi djetetu", dodaje dr. Buljan-Flander.

izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije