Znanstvenici izradili ureðaj koji èita snove

Share

 Pišuæi za znanstveni magazin Nature, znanstvenici istièu kako su razvili sustav koji može snimiti višu moždanu aktivnost.

- Željeli bismo èitati ljudske snove. Meðutim, ne bismo se htjeli miješati veæ proširiti naše razumijevanje snova te razloga zašto to èinimo - istièe voditelj istraživanja dr. Moran Cerf.

Veæ stoljeæima ljudi su fascinirani snovima i što bi oni mogli znaèiti. U starom Egiptu smatralo ih se porukom od boga.

U posljednje vrijeme, analiza snova služi psiholozima kao alat za razumijevanje nesvjesnog uma, no jedini naèin da interpretiramo snove jest da pitamo subjekte što su sanjali nakon što ih probudimo.

Krajnji cilj projekta dr. Cerfa je razviti sustav koji æe omoguæiti psiholozima da tvrdnje pacijenata o snovima potkrijepe s elektronièkom vizualizacijom njihove moždane aktivnosti.

- Nemamo jasan odgovor zašto ljudi sanjaju. A jedna od pitanja na koje bismo voljeli odgovoriti jest kada zapravo stvaramo snove - objasnio je dr. Cerf.

Svoje tvrdnja dr. Cert temelji na poèetnim studijama koje navode kako je aktivnost pojedinog dijela mozga ili samo jedne stanice vezana za odreðeni predmet ili pojam.

Pokazujuæi volonterima slike poznatih osoba i mjesta, znanstvenici su identificirali cijeli niz neurona za velik broj pojmova i predmeta što su iskoristili za stvaranje baze podataka za svakog pacijenta.

Promatranjem koji se neuron pali u koje vrijeme znanstvenici mogu 'èitati misli' iako priznaju kako æe proæi još dosta dugo prije nego takve opservacije postanu ureðaj koji snima snove.

Volonteri su potom krenuli spavati, znanstvenici su nastavili nadzirati njihovu moždanu aktivnosti. Uspjeli su identificirati slike i koncepte koji su povezani s onima spremljenima u bazi podataka.

Meðutim, ne slažu se svi sa dr. Cerfom. Dr. Roderick Oner, psiholog i struènjak za snove, vjeruje kako ovakva limitirana vizualizacija snova može biti samo od znanstvenog zanimanja te da neæe pomoæi u interpretaciji snova ili terapiji.

- Za tako nešto potrebno je puno kompleksniji popis pojmova koji se pojavljuju u snovima - zakljuèuje dr. Roderick.

www.jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije