Umjesto da ih motivira na trošenje, glasna i napadna glazba tjera kupce

Share

 Istraživanja psihologa pokazuju da kupovini pogoduje mirnija glazba, iako neki marketinški struènjaci navode da napadna glazba navodi kupce na brzopletu kupovinu.  Prema malim marketinškim trikovima glasna æe glazba dezorijentirati kupca tako da neæe obratiti pozornost na cijene te æe brzopleto nešto kupiti. No, teorija, èini se, ne djeluje u praksi.

Nakon napornog dana, poželite se utješiti “krpicama”. No, umjesto da zaboravite stres, vaš mozak doživi novi šok. U trgovinama odjeæom. Posebno u trgovaèkim centrima glasna glazba gotovo je uobièajena. Rukovodeæi se marketinškim principima, modne tvrtke imidž trgovina podreðuju ciljanim klijentima - èesto mladima, pa je tako glazba poznata i plesna te nerijetko preglasna.

Bez obzira radi li se o “ovisnicama o šopingu”, onima koji ga ne vole, mladima ili nešto starijima - kupci glazbu u veæini trgovina smatraju iznimno iritantnom.
- Ne volim šoping, a kad nemam izbora napadna glazba, od koje me zaboli glava, sprijeèit æe me da uðem u neke trgovine - kaže 27-godišnja Anamarija. Jednako razmišlja i 18-godišnja Veronika, koja istièe kako je posebno iritantna glazba u nekim trgovinama Avenue Malla.
- Takva me glasna glazba ne tjera na nepromišljenu kupnju, nego samo da što prije izaðem.

Ako ovakva glazba negativno utjeèe na kupovinu, kako to da trgovine inzistiraju na njoj? - Sigurna sam da se osobe zadužene za ovakva pitanja ne konzultiraju s psiholozima. Postoje odreðena uvjerenja poput “pustit æemo glazbu koja je poznata, to æe privuæi kupce”. Sad nam predstoji božiæno razdoblje, pa æe svi puštati božiænu glazbu od jutra do sutra. Glasnoæa je tek popratna pojava. Istraživanja su pokazala kako je mišljenje da æe glazba poveæati pozitivne uèinke jednostavno pogrešno. No, takva uvjerenja postoje i marketinški struènjaci se prema njima ponašaju - kaže psihologinja Ana Butkoviæ.

Dok Veronika ne voli kupovinu, 23-godišnja Katja, velika je ljubiteljica mode, ali kaže:
- Jako mi smeta glasna, agresivna glazba, bez obzira kojeg žanra. Štoviše, zbog toga u mnoge trgovine npr. Terranova i Bershka, ne ulazim - kaže Katja, koja kupovinu, èak, smatra jednom vrstom relaksacije. Da godine nisu mjerilo te da ni najmlaðe ne privlaèi glazba, potvrðuje i 15-godišnja Lucija koja kaže da se nekad u kupnji osjeæa kao da je na izlasku, što joj se ne sviða iako izlaske voli.
Slièno tvrde i 30-godišnja Maja te 31-godišnji Marko.

Glasno, glasnije...

- Suprotno ustaljenom mišljenju, istraživanja pokazuju da sve što potièe pobuðenost, utjeèe negativno na vrijeme i na evaluaciju proizvoda te više potièe kupce da napuste duæan nego da provedu više vremena u njemu i kupe nešto - kaže Ana Butkoviæ, psihologinja na zagrebaèkom Filozofskom fakultetu.

Ipak, u trgovinama poput Terranove koja želi privuæi mlade i otkvaèene kupce, glazba mora biti glasna. Tako je, naime, naloženo voditeljima trgovina, iako oni to ne žele priznati.

- Jednom sam ušla u Turbo sport gdje je svirao Oliver. U èudu sam napomenula prodavaèici da je glazba, za promjenu, ugodna, a ona mi je rekla da 'nema šefa' te da inaèe 'ne smiju puštati takvu glazbu' - isprièala nam je Anamarija.

Èinjenica je da se trgovine neæe požaliti na nedovoljno kupaca. No, je li neophodna glavobolja kupaca dok biraju na što potrošiti teško zaraðeni novac? Èini se da bi neke “marketinške struènjake” trebalo poslati psihologu - i svi sretni.

izvor: vecernji.hr

 

Share

Dodatne informacije