Neurodermitis i socijalni kontakti

Share

Roditelji mnoge djece koja pate od neurodermitisa najèešæe ih pokušavaju zaštititi od socijalnih kontakata, no berlinski znanstvenici smatraju kako takva djeca ne bi trebala biti posebno zaštiæena, odnosno izolirana od svojih vršnjaka.

Roditelji strahuju da bi stres i strahovi što ih njihova djeca doživljavaju u školi ili u drugim situacijama povezanim sa socijalnim kontaktom mogli pojaèati njihovu potrebu za impulzivnim grebanjem po ošteæenim dijelovima kože.

Èinjenica je da stres može utjecati na potrebu djeteta za èešanjem, no meðu osobama oboljelim od neurodemitisa cijeli je niz stvari koje izazivaju stres i drugih koje se mogu sagledati pozitivno.

Znanstvenici smatraju da je odvraæanje pažnje puno bolji naèin da se djeca zaštite u trenucima kad su ošteæenja na koži snažno izražena, od, primjerice, nastojanja da se djeca 'poštede' situacija što ih roditelji smatraju stresnima.

Zbog izgleda i stanja kože, vršnjaci èesto zadirkuju djecu s neurodermitisom ili ih iskljuèuju iz igre i druženja. Bernhard Egger, berlinski dermatolog smatra da s djecom treba otvoreno razgovarati o njihovoj bolesti kako bi se sprijeèile situacije u kojima se djeca sama povlaèe i izbjegavaju druženje ili igru s vršnjacima.

Kod djece je, smatra dr. Egger, prisutan neutemeljen strah od toga da æe ih njihovi vršnjaci izbjegavati zbog njihova izgleda, što èesto rezultira, upravo onim što se želi izbjeæi, stresnom situacijom te potrebom da se poènu grebati po ošteæenim dijelovima kože.

Neurodermitis ili atopijski dermatitis je èest oblik upale kože koji se obièno javlja u osoba sklonih alergijama, a pogaða 10-20 posto djece širom svijeta. Dugotrajna je bolest èiji simptomi se nakon smirivanja èesto ponovno javljaju. Uobièajeni su simptomi svrbež i suhi ljuskavi osip na koži koji može prijeæi u male mjehure, kraste ili zadebljanja kože.

Izvor: totalportal.hr

Share

Dodatne informacije