Koje su višestruke inteligencije?

 Psiholog Howard Gardner pokazuje da ljudi imaju višestruke inteligencije, a ne jednu mentalnu sposobnosti. Ova teorija ukljuèuje glazbene, meðuljudske, prostorno-vizualne i jeziène inteligencije. Proèitajte više o razlièitim vrstama i razmislite koja Vas najbolje opisuje.

Opširnije...

Znanstvenici izradili ureðaj koji èita snove

 Pišuæi za znanstveni magazin Nature, znanstvenici istièu kako su razvili sustav koji može snimiti višu moždanu aktivnost.

Opširnije...

Socijalno odbijanje boli kao i prolijevanje vruæe kave po sebi

 Kao udarac u ruku s užarenom metalnom šipkom boli i socijalno odbijanje. Naime, ista podruèja mozga koja postaju aktivna u odgovoru na bolne senzorne doživljaje aktivirana su i tijekom snažnih osjeæaja socijalnog odbijanja, pokazalo je najnovije istraživanje Sveuèilišta Michigan.

Opširnije...

Zbog lijepe žžene mušškarci se prenemažžu i lažžu

 Muškarci se vole praviti važžni ukoliko su u društvu osobe koja im se sviđa. Lažžu o tome koliko zarađuju i kakve automobile voze, komentirao je psiholog Peter Spalton.

Opširnije...

Uspostava psihologijske raèunalne testiraonice u OS RH

 S obzirom da se u OS RH tijekom odabira kandidata za djelatnu vojnu službu, kandidata za kadete, za  dragovoljno služenje vojnog roka, kandidata iz sustava za upuæivanje na razna školovanja te drugih psihologijskih ispitivanja, godišnje psihologijski ispita veliki broj kandidata, postojala je potreba za uvoðenjem tehnika koje ubrzavaju, olakšavaju i pojeftinjuju posao psihologijskih ispitivanja. Iz te potrebe razvila se ideja o skupnom psihologijskom ispitivanju pomoæu raèunala.

Opširnije...

Terapija igrom (play therapy)

 Što je terapija igrom? Na koji naèin se provodi? U èemu se ogleda vrijednost terapije igrom?

Za Psihologijski portal piše: Tatjana Gjurkoviæ, dipl. psiholog, certificirani terapeut igrom

Opširnije...

Koliko daleko jabuka pada od stabla

 Pod nadnaslovom "Slabo obrazovani žene se meðusobno, a djeca su im loši uèenici" tjedni prilog Jutarnjeg lista Magazin objavljuje tekst dr. sc. Josipa Burušiæa iz Centra za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Opširnije...

Neobuzdan šoping službeno proglašen psihièkom bolešæu

 To je zaèaran krug: impulzivna kupnja donijet æe kratkotrajno zadovoljstvo, a onda grižnju savjesti zbog uludo potrošena novca. Utjeha je opet – u trgovini .

Opširnije...

Dodatne informacije