Brošura „VAŠA PRAVA“

Share

Brošura je izrađena u sklopu projekta udruge Svitanje „Zaštita prava osoba s psihičkom bolesti kroz samozastupanje i borbu protiv stigme“.

Dopušteno je umnožavanje ove brošure bez traženja dopuštenja od izdravača.

Brošura sadrži informacije o pravima koja proizlaze iz Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakona o zaštiti prava pacijenata i Obiteljskog zakona vezano za informacije o poslovnoj sposobnosti i skrbništvu.

 

BROŠURA

izvor: psihijatrija.hr

 
Share

Dodatne informacije