Magistrirao u New Yorku, a diskvalificirali ga jer nije predao potvrdu o poznavanju engleskog!

Share

 Niko Radiæ se prijavio na natjeèaj za radno mjesto Savjetnik za gradnju kojega je raspisao Grad Dubrovnik. Diskvalificiran je zbog toga što nije dostavio potvrdu o poznavanju stranog jezika i rada na raèunalu. Apsurdni razlog da ne može biti apsurdniji, obzirom da je Radiæ magistrirao graðevinarstvo u New Yorku. Predsjedniku Povjerenstva, Dinku Miriæu, koji mu je potpisao i „obrazložio" odbijenicu na natjeèaj napisao je pismo koje je objavio dubrovniknet.hr, a mi ga prenosimo u cijelosti.

Poštovani gospodine Miriæ,

hvala Vam na uloženom trudu da me pismeno obavijestite o diskvalificiranju iz statusa kandidata prijavljenog na natjeèaj za prijam u službu na radnom mjestu Savjetnik za gradnju zbog nepodnošenja dokaza o poznavanju stranog jezika i rada na raèunalu.

Dozvolite mi par rijeèi.

Žao mi je što pogrešno mislite da se može magistrirati graðevinarstvo, specijalno u New York-u, bez vrlo ozbiljnog poznavanja rada na raèunalu. Svi crteži, proraèuni i tekstovi neophodni za uspješan završetak postdiplomskog studija izraðuju se pomoæu raèunala. Dozvolite mi da Vam otkrijem tajnu koju pomno èuvam: rapidografi i šiberi su van upotrebe..

Žao mi je što ne znate da se suvremena Metoda elastiènosti, obvezni dio curriculuma, ne može raditi bez raèunala.

Žao mi je što ne znate da se Metoda konaènih elemenata, obvezni dio curriculuma, ne može primjeniti bez raèunala.

Žao mi je što ne znate da sam godinama, u popodnevnim satima, na tom istom CCNY gdje sam magistrirao, ponedjeljkom poduèavao kolege radu s AutoCAD-om (tehnièko crtanje i modeliranje) te èetvrtkom STAAD Pro (Structural analysis and design), vrlo popularnim raèunalskim programima.

Strašno mi je žao što Vam nisam dostavio diplomu o uspješno završenom poèetnièkom kursu Worda i Excela lokalnog organizatora takvih kurseva, te Vas uskratio za moguænost da me proglasite raèunalskim genijem. Koja greška...

Žao mi je što moju magistarsku diplomu ne doživljavate kao dokaz o izuzetnoj sposobnosti rada na raèunalu jer ona to jest. A Vi griješite..

Žao mi je sto ne znate da u SAD-u svatko tko dolazi iz država gdje engleski nije službeni jezik mora položiti TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ukoliko se želi upisati na sljedeæi stupanj edukacije. Nivo traženog poznavanja engleskog za upis na magisterij ili doktorat je najviši moguæi. Zaguglajte, prosvjetlit æe Vas..

Žao mi je što mislite da se može magistrirati na The City College of New York-u, i još biti najbolji u konkurenciji državnih talenata (stipendista) Amerike, Španjolske, Francuske itd., bez izuzetnog poznavanja Engleskog jezika. I sve to uz rad..

Žao mi je što mislite da se CCNY za predavanja, radove, projekte, seminare služi kojim ono jezikom? Korejskim? Mandarinskim? Griješite, jer bi i onda moja diploma bila dokaz poznavanja stranog jezika. A vjerujem da bi mi i Vi sami, samo da možete, izdali uvjerenje da odlièno govorim Srpski, Bošnjaèki, a bogami i Crnogorski (i to su sad strani jezici, zar ne?). Ekspert za tri strana jezika. Nije šala...

Stvarno sam trebao uzeti lokalni kurs engleskog za poèetnike...

Žao mi je što moju magistarsku diplomu ne doživljavate kao dokaz izuzetnog poznavanja engleskog jezika, naroèito struènog, jer ona to jest. A Vi griješite..

Žao mi je što provjeravate samo poznavanje birokratske regulative i to pogrešno nazivate provjerom znanja i sposobnosti kandidata. Rezultat takvog stava je da usred grada nièu objekti koji ne poštuju struku, ne poštuju seizmièke propise (novi trgovaèki centar uz Zagrebaèku banku, osnovna škola I. Gunduliæ, Gruž, itd. itd.) i ama baš nitko ne haje za to...

Žao mi je što mi niste ostavili moguænost žalbe veæ je ova Vaša odluka konaèna.

Žao mi je što se u ovom gradu može uložiti životna ušteðevina u teren gdje je dozvoljena gradnja pa ostati i bez para i bez prava gradnje, protuustavnom odlukom (Èl. 49 i Èl.50 Ustava RH) gradonaèelnika/ce i Gradskog vijeæa.

Izuzetno mi je žao što su lopovluk, korupcija i nepotizam poprimili ovako dramatiène razmjere.

Do bola mi je žao da je moj sin jedinac, koji pažljivo prati i duboko proživljava sve ove dogaðaje, zbog prije navedenog, prekrižio Dubrovnik kao mjesto življenja, a u Zagrebu je tek do prve prilike da odseli iz ove zemlje.

Èestitam Vam! Uspjeli ste!

I na kraju, žao mi je ali æu ipak zadržati pravo da ovo Vaše pismo, Vašu odluku i argumentaciju, pokažem, po svom nahoðenju, drugim instancama.

Have a nice day.

Truly yours,

Nikola Radiæ

izvor: jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije