Predstavljamo - Terapija igrom - centar Damara

Share

psihoportalTerapija igrom je metoda rada sa djecom u dobi od 3 do 12 godina. Pomaže djeci da istraže vlastite osjećaje kroz igru, s ciljem boljeg izražavanja svojih potreba i razumijevanja složenih zahtijeva svijeta oko njih.

 

Za djecu igra predstavlja prirodan način učenja, komuniciranja i istraživanja svoje okoline. Terapeut igrom olakšava oporavak od proživljenih životnih stresova, dozvoljavajući pri tome djetetu slobodu izražavanja u sigurnom i ugodnom ambijentu. Terapeut igrom koristi široki spektar kreativnih tehnika koje pomažu u olakšavanju raznih emocionalnih stanja koja uzrokuju probleme u ponašanju ili onemogućavaju djetetu postizanje svojih potencijala. Djete kroz simboliku igre istražuje i izražava svoj unutarnji svijet i uči nove oblike razmišljanja i ponašanja koje je onda u mogućnosti primjeniti u svom životu.

Tradicionalni oblici psihoterapije mogu biti neprikladni za djecu i mlade koji još nemaju dovoljno razvijen vokabular. Ova vrsta terapije omogućava djetetu promjenu perspektive o stresnim ili traumatskim događajima s cijem njihove bolje integracije, što smanjuje vjerojatnost internalizacije krivnje kod djeteta. Rezultat terapije igrom je osnaživanje i povećano samopouzdanje koji će služiti djetetu u boljem nošenju sa životnim teškoćama.

Za sve informacije pogledajte na www.damara.hr

 

 

 

 

Share

Dodatne informacije