Od iduæe godine imamo devetogodišnje obavezno školovanje

Share

 "Da razjasnimo jednu dilemu, ovo nije niti nulti razred niti nekakav novi prvi razred Osnovne škole, ali je dio primarnog obrazovanja, koji postaje obavezan, i prema tome, pošto traje 550 sati, a to je cijela školska godina, u Hrvatskoj iduæe školske godine imamo devetogodišnje školsko obrazovanje", rekao je ministar Jovanoviæ te dodao kako se radi o dobrom potezu.

"Mislim da je to jedan znaèajan iskorak jer su sva istraživanja niza testova u zemljama koje imaju duže obavezno školovanje od osam godina su bolja nego što su rezultati u Hrvatskoj. Prema tome, mislim da je ovo jedan veliki iskorak u kvalitetnije obrazovanje naše djece", istièe Jovanoviæ.

"Ništa se ne mijenja, predškola æe se i dalje odvijati prije svega, u vrtiæima"

Postavlja se pitanje kako æe se riješiti pitanje i problem prostora za održavanje tog novog razreda obaveznog osnovnoškolskog obrazovanja.

"Ništa se ne mijenja. Predškola æe se i dalje odvijati prije svega, u vrtiæima, osim ako nisu osigurani u vrtiæima, onda u Osnovnim školama. Tko vodi predškolu, vode je odgajatelji. Ako nema odgajatelja, onda uèitelji razredne nastave, odnosno magistri primarnog obrazovanja. Do sada je u Hrvatskoj u vrtiæe u predškolu bilo ukljuèeno, ako gledamo djecu koja ne pohaða vrtiæe, 13 tisuæa djece, uz to imamo 27 tisuæa djece koja idu u raniji predškolski odgoj, dakle to je negdje oko 40 tisuæa djece", pojasnio je Jovanoviæ.

A tko æe to financirati? "Ako govorimo o troškovima, to su troškovi koji idu iz obveza jedinica lokalne samouprave, a država sufinancira s 20 kuna mjeseèno po djetetu za sve oni koji nisu bili ukljuèeni u djeèje vrtiæe. Prošle godine to je bilo negdje oko dva milijuna i 700 tisuæa kuna, za iduæu godinu smo namijenili tri milijuna kuna", naglasio je Jovanoviæ.

Devetogodišnje obavezno školovanje kreæe od sljedeæe jeseni. "Nakon što Vlada nadam se danas usvoji i proðe dva èitanja u Hrvatskom saboru, donijet æu program predškole i kurikulum predškolskog odgoja, tako da sve bude spremno za poèetak iduæe školske godine", poruèio je Jovanoviæ.

izvor: index.hr

Share

Dodatne informacije