Dojmovi sa simpozija - Mia Erceg psihologinja

Share

Iz prve ruke -  psihologinja Mia Erceg prenosi dojmove sa simpozija "KBT-E multistep".

Simpozij „KBT-E multistep: Novi pristup u liječenju svih poremećaja hranjenja“ koji je održan 26.02.2015. u organizaciji BEA centra je primjer iznimno organiziranog, zanimljivog simpozija s atraktivnim temama vezanim za liječenje i pristup poremećajima hranjenja. Predavači su na jedan jako pristupačan i zanimljiv način upoznali sve prisutne s osnovama Kognitivno-bihevioralne terapije te predstavili situaciju u Hrvatskoj u kojoj se tek izgrađuje sustav pravovremenog prepoznavanja, liječenja i praćenja oboljelih od poremećaja hranjenja. Nakon toga, predstavljen je rad Regionalnog centra za liječenje poremećaja hranjenja u Oslu kao dobar primjer prakse te je time poslana poruka da sustav u Hrvatskoj treba i dalje težiti unaprjeđenju kvalitete liječenja oboljelih. Vrhunac ovog simpozija bilo je predavanje jednog od vodećih svjetskih autoriteta na području liječenja poremećaja hranjenja, talijanskog liječnika i KBT terapeuta dr. Riccarda Dallea Gravea koji je predstavio novu KBT-E metodu liječenja poremećaja hranjenja koja u praksi pokazuje iznimne rezultate. Predavanja svih predavača potaknuli su kod prisutnih zanimanje za ovaj pristup liječenju poremećaja hranjenja te se već razgovaralo o daljnjim edukacijama iz ovog područja. Sigurna sam da bi više ovakvih predavanja i simpozija potaknulo kod stručnjaka jačanje stručnih kapaciteta te povećalo motivaciju za daljnje napredovanje i pružanje adekvatne pomoći oboljelima.

Ovim putem želim se još jednom zahvaliti PSIHOportalu na besplatnoj kotizaciji za ovaj stručni simpozij. Zaista sam zahvalna što sam dobila priliku sudjelovati u ovako lijepom skupu iz kojega sam prikupila puno novih informacija i još jednom prepoznala kolika je važnost i ljepota psihologije kao znanosti te koliko je djelovanje psihologa važno u životu cjelokupne zajednice da bi ta zajednica bolje funkcionirala te da bi se pravovremeno pružila pomoć ukoliko dođe do poteškoća u tom funkcioniranju.

Psihoportal / Mia Erceg, psihologinja

 

Share

Dodatne informacije