Hrvati Ivan Ivec i Mislav Predavec meðu najpametnijima na svijetu!

Share

 Èak dvojica Hrvata nalaze se na listi od 16 najinteligentnijih ljudi na svijetu. Naime, profesor dr. Jason Betts kreirao je svjetski direktorij genija, odnosno popis ljudi s najveæim kvocijentom inteligencije, a na njemu su se našli i Hrvati Ivan Ivec i Mislav Predavec, piše Business Insider.

Evo popisa najpametnijih ljudi prema Jasonu Bettsu:

1. Evangelos Katsioulis iz Grèke ima IQ 198. Ovaj psihijatar najpametniji je èovjek na svijetu.

2. Rick Rosner iz Amerike ima IQ 192. Radio je i kao striper. Kaže da je nekad budan po 20 sati kako bi dovršio test inteligencije dok se natjeèe s Grkom.

3. Mislav Predavec (45) iz Hrvatske takoðer ima IQ 192 i prema tome je drugi najpametniji èovjek u svijetu. Profesor je matematike i živi u Zagrebu te je vlasnik male tvrtke za trgovinu.

4. Kenneth Ferrell iz SAD-a ima IQ 190. On je lijeènik i sam je sastavio nekoliko testova inteligencije.

5. Patrick Zimmerschied iz Njemaèke ima IQ 178. Studira filozofiju i politièke znanosti.

6. Tim Roberts iz Australije ima IQ 178. Profesor je na australskom sveuèilištu.

7. Lee HanKyung iz Južne Koreje ima IQ 177. Èlan je najmanje pet IQ društava ukljuèujuæi i Mensu.

8. Tadayuki Konno iz Japana ima IQ 176.

9. Peter Rodgers iz Australije ima IQ 175. Fizièar je i ima 58 godina, a u slobodno vrijeme piše i pjesme.

10. Vedran Glisic iz BiH ima IQ 175.

11. Santanu Sengupta iz Indije ima IQ 174. Bavi se svemirskim inžinjerstvom.

12. Marc Nydegger iz Švicarske ima IQ 171. Tek mu je 20 godina.

13. Mick Dempsey iz Ujedinjenog Kraljevstva ima IQ 171. Psiholog je.

14. Jorge del Fresno Viejo iz Španjolske ima IQ 170. Èlan je nekoliko društava za inteligenciju.

15. Gaetano Morelli iz Italije ima IQ 169.

16. I na posljednjem, ali ne manje važnom mjestu nalazi se Hrvat Ivan Ivec s kvocijentom inteligencije od 169. Èlan je hrvatske Mense i predaje naprednu matematiku.

izvor: vecernji.hr / kh/VLM

Share

Dodatne informacije