Koliko je opasan vaš online životni stil?

Share
 U nadi da vam pomognu ocijeniti koliko su vaše aktivnosti na Internetu opasne po vaš novèanik kreirana je web-stranica, zapravo besplatna online flash aplikacija koja služi za izraèunavanje rizika kraðe online identiteta. U deset koraka pitaju vas konkretna pitanja o riziènim aktivnostima, poput toga koliko èesto koristite internet bankarstvo, koliko èesto kupujete on-line, koliko èesto ažurirate antivirusni program, a vi jednostavnim potenciometrom odaberete uèestalost pojedine aktivnosti. Svaki korak popraæen je kratkom edukativnom porukom, a na kraju slijedi vaš ukupni rizik.

Ova aplikacija djelo je RSA, EMC-ove tvrtke za raèunalnu sigurnost, a nastala je u suradnji s amerièkom organizacijom za kibernetièku sigurnost (National Cyber Security Alliance – NCSA). Nalazi se na ovdje.
Share

Dodatne informacije