Terapija na iPadu: Djeca mogu vježbati matematiku

Share

Roditelji i terapeuti koji rade s djecom s posebnim potrebama besplatno mogu na zagrebaèkom Fakultetu elektronike i raèunarstva doæi s tablet ureðajem i preuzeti aplikacije namijenjene djeci.

Tri zanimljive i korisne aplikacije za iPad rezultat su projekta Sveuèilišta u Zagrebu, u kojem su uz FER sudjelovali i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (ERF), Grafièki fakultet (GF) i Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Prva je aplikacija komunikator koji omoguæava djeci da komuniciraju s okolinom (npr. autistièna djeca) ili da se pomoæu nje obavljaju logopedski tretmani. Druga se aplikacija zove matematièki vrtuljak, a rijeè je o poèetnoj matematici (brojenje, skupovi, zbrajanje, oduzimanje...) za djecu sa složenim komunikacijskim potrebama. Treæa aplikacija, e-galerija, omoguæava djeci slaganje prièe.

– Terapeut ili roditelj uèita neke fotografije ili slike, koje dijete potom slaže redoslijedom po fabuli, dakle, dijete kroz tu aplikaciju razvija vještinu slaganja i govora, i ona se takoðer koristi u terapijske svrhe. Uoèi izrade aplikacija konzultirali smo se s nekim roditeljskim udrugama i one su iznijele potrebe odnosno što bi bilo korisno – pojašnjava doc. dr. sc. Željka Car s FER-a, voditeljica projekta.

Tablet, što je to?

Aplikacije se veæ primjenjuju u Centru za rehabilitaciju pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, a u fazi su evaluacije, koja æe do sredine studenoga iznjedriti konaène detalje za usavršavanje.

Golem se novac nerijetko troši za slièna rješenja iz inozemstva, meðutim, ovaj je projekt pokazao da domaæa pamet radi na dobrobit onih kojima pomoæ treba. Tim s èetiri fakulteta dvije je godine volontirao, a posljednju, treæu, odradio u sklopu jednogodišnjeg projekta koji je financirao Fond za razvoj Sveuèilišta u Zagrebu, a u sklopu programa "Zajedno". Projekt se potkraj godine zatvara, pa se tim dr. Car javio na IPA natjeèaj za regionalni razvoj kako bi nastavio i proširio istraživanja i usavršio nove aplikacije, s ciljem da one krajnjim korisnicima uvijek budu besplatne. Žele organizirati i radionice, kako bi se svi znali služiti tablet ureðajima u terapeutske i edukativne svrhe, da se ne dogodi kao u sluèaju koji se preprièava, da su u jednoj donaciji tableti ostali neotvoreni jer primatelji nisu znali što bi s njima.

izvor: vecernji.hr/ Romana Kovaèeviæ Barišiæ

Share

Dodatne informacije