Poveæanje zapošljivosti struènjaka pomagaèkih zanimanja

Share

 Društvo za psihološku pomoæ zapoèelo je s provedbom projekta "Poveæanje zapošljivosti struènjaka pomagaèkih zanimanja" koji financira Europska unija u sklopu IPA programa.  Detaljnije informacije o projektu za koji se smatra da æe biti od opæe koristi za pomagaèke struke donosimo u prvitku ove obavijesti.

Prilog: Poveæanja zapošljivosti struènjaka pomagaèkih zanimanja (.DOC dokument - velièina 230 kB)

izvor: psihologija.hr

Share

Dodatne informacije