Sastanak ministrice Opaèiæ s predstavnicima Hrvatske psihološke komore

Share

 Naša je struka takva da smo raštrkani po svim sustavima, uglavnom u ulozi struènih suradnika. Tek 12 posto od 2250 èlanova Hrvatske psihološke komore radi u sustavu socijalne skrbi i mislimo da ima prostora da psiholozi u sustavu budu bolje iskorišteni i više angažirani, rekao je predsjednik Hrvatske psihološke komore Hrvoje Gligora na sastanku kod potpredsjednice Vlade RH i ministrice socijalne politike i mladih Milanke Opaèiæ održanom u petak u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Ministrica Opaèiæ je informirala goste iz strukovne organizacije psihologa o reformskim planovima u sustavu socijalne skrbi gdje bi uloga psihologa mogla doæi više do izražaja. Naime, kako je ministrica rekla, Obiteljski zakon u pripremi temeljito æe redefinirati naèine rješavanja odreðenih problema, izmeðu ostalog i po pitanju razvoda u sluèaju kad u braku ima djece.

- Dosad su se konflikti roditelja u razvodu preèesto lomili preko leða djece i ona su najviše ispaštala. Novim obiteljskim zakonom æemo utvrditi metodu medijacije. Drugim rijeèima, pod paskom struènih timova bit æe obavezni da se zajedno kroz proces medijacije dogovore što æe s djetetom, da naprave roditeljski plan, tako da smanjimo broj konfliktnih brakova koji na kraju završe na sudu na minimum. U tom procesu psiholozi æe nam biti izuzetno važni, rekla je ministrica Milanka Opaèiæ.

Zakljuèeno je da æe nakon ovog inicijalnog sastanka Hrvatska psihološka komora osmisliti inicijative i projekte kojima bi se suradnja izmeðu strukovnog psihološkog udruženja i ministarstva ojaèala, kao i uloga psihologa u kontekstu reforme sustava socijalne skrbi koja je u tijeku.

izvor. mspm.hr

Share

Dodatne informacije