Predstavljeni rezultati prvog istraživanja uporabe droga u opæoj populaciji

Share

 Dana 11. svibnja 2012. u 12.00 sati u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, u Zagrebu, održana je Tiskovna konferencija u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske (Ured), s ciljem predstavljanja rezultata prvog istraživanja uporabe droga u opæoj populaciji provedenog tijekom 2011. godine, u okviru znanstveno–istraživaèkog projekta pod nazivom Zlouporaba sredstava ovisnosti u opæoj populaciji Republike Hrvatske.

Osnovni cilj istraživanja bio je prikupiti podatke o prevalenciji konzumacije razlièitih sredstava ovisnosti u opæoj populaciji kao i u relevantnim subgrupama populacije.

Istraživanje je, na inicijativu Ureda, proveo Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, a njegovu provedbu sufinancirali su Europski centar za praæenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA), Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Ministarstvo zdravlja. O projektu su govorili mr. krim. Dubravko Klariæ, v.d. ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, prof. dr. sc. Vlado Šakiæ, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar te doc. dr. sc. Renata Glavak Tkaliæ, voditeljica projekta.

Rezultati

Rezultati pokazuju kako je barem jednom u životu neku ilegalnu drogu konzumiralo 16% ispitanika. Najèešæe korištena ilegalna droga bila je kanabis (marihuana ili hašiš), koju je bar jednom u životu konzumiralo 15.6% ispitanika, dok su životne prevalencije uzimanja ostalih ilegalnih droga znatno bile niže. Od rezultata valja istaknuti da se veæina ispitanika (ukupno 66.8%) ne slaže s time da bi ljudima trebalo biti dozvoljeno uzimanje kanabisa (marihuane ili hašiša), dok se 18.3% ispitanika slaže s navedenom tvrdnjom. Meðu ispitanicima u dobi izmeðu 15 i 64 godine 34.1% njih navelo je da im u Republici Hrvatskoj bila ponuðena neka droga, dok je meðu mlaðim ispitanicima (izmeðu 15 i 34 godine) taj broj bio još veæi 53.2%.

PREZENTACIJA

DOWNLOAD ISTRAŽIVANJE

Share

Dodatne informacije