Psihologinja: Nije uobièajeno da djeca te dobi crtaju aktove, no to ne mora biti ‘opasno’

Share

 Umjetnièki talenat slovenskog èuda od djeteta, osmogodišnje Aleksandre Tise Jelinèiæ Plemeniti, èija se izložba danas otvara u Zagrebu, neupitan je, no mnogima je sporno je li pedagoški opravdano i primjereno da tako malo dijete crta aktove.

 Nije uobièajeno da djeca te dobi crtaju aktove, ali to samo po sebi ne mora ugroziti dijete. Sve ovisi o tome što dijete vidi ispred sebe dok crta, u kakvoj situaciji se susretalo s prizorom golog tijela odrasle osobe i kako su njegovi roditelji reagirali u tim situacijama - tumaèi Maja Gabelica Šupljika, psihologinja iz Ureda pravobraniteljice za djecu.

Mala Tisa poèela je, zbog iznimnog talenta, crtati gola tijela u sklopu redovne nastave slikanja s odraslim osobama.

Roditelji joj daju podršku.

 Iznimno je važan odnos s roditeljima te ponašanje mentora, kao i njegova osjetljivost na djeèje potrebe. Ostaje pitanje kako æe djevojèica doživjeti propitivanje javnosti o neèemu što je za nju možda ugodna i zanimljiva aktivnost u kojoj ostvaruje svoj umjetnièki potencijal.

izvor: jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije