Nijemci rade na automobilu kojim æe upravljati mozak

Share

 I dok brojne kompanije godinama pokušavaju razviti uèinkovite i cjenovno prihvatljive elektriène automobile, a Google se bavi inteligentnim vozilima kojima ne treba vozaè, vrijedni Nijemci idu korak dalje i veæ neko vrijeme najavljuju automobile u kojima æe vozaè ipak morati sjediti, ali sve što æe mu trebati za sigurno upravljanje jest njegov mozak.

Skupina znanstvenika iz berlinskih inovacijskih laboratorija Autonomos na pragu je razvoja sustava BrainDriver, koji æe uèiniti da pokreti rukama i nogama kojima upravljamo vozilom postanu suvišni. Vozaèi æe takoðer moæi upaliti motor, skrenuti lijevo i desno, ubrzati te usporiti koristeæi moždane valove. Drugim rijeèima, dovoljno je samo misliti ispravno, a sve ostalo odradit æe automobil samostalno.

Iako sve ovo zvuèi poput nekog znanstveno-fantastiènog romana, voditelj projekta Paul Rojas i njegovi kolege odluèni su u svojoj namjeri da automobile s volanima pošalju u povijest.

Kako æe taj sustav funkcionirati? Prvo što æe vam trebati je takozvani Emotiv neuroheadset (EPOC) koji æete morati staviti na glavu. Ureðaj je opremljen sa 16 senzora koji imaju moguænost dekodiranja elektromagnetskih signala iz vašeg mozga. EPOC se potom povezuje s upravljaèkom ploèom automobila koja je opremljena laserima, radarskim senzorima i kamerama.

Bez obzira na ovaj obeæavajuæi scenarij, skeptici su zabrinuti jer od misli pa do njezina provoðenja u akciju mora proæi odreðeno vrijeme, a problem mogu predstavljati i ljudi s razlièitim poremeæajima pažnje poput ADHD-a ili vozaèi koji se nekulturno ponašaju. S druge strane, svi se slažu da razvoj ovog sustava treba podržati prije svega jer bi se i paraliziranim ljudima omoguæilo upravljanje vozilima.

Još æemo prièekati

– Na projektu radimo nekoliko godina, ali on neæe na ceste tako brzo. Još smo u razvojnoj fazi i želimo dokazati da je tako nešto moguæe. Do pune kontrole vozila našim mozgom ipak æe trebati proæi još puno vremena – rekao je Paul Rojas.

Mozgom uspjeli kontrolirati elektrièni skateboard

Tehnologija koja se prije svega za automobile razvija u Njemaèkoj, može biti korisna i u upravljanju drugim prijevoznim sredstvima. Tako je skupina amerièkih znanstvenika testirala EPOC sustav na elektriènom skateboardu. Ureðaj na glavi prikupljao je elektriène impulse iz mozga i slao ih u Samsungov tablet, a njegov softver èitao je vozaèeve misli i usmjeravao skateboard u smjeru koji je on zacrtao u svojoj glavi. Elektrièni skateboard kontroliran umom uspio je razviti brzinu do 50 kilometara na sat.

izvor: infoheaps.com / vecernji.hr

Share

Dodatne informacije