Posla ima, ali nijedan struènjak ne želi doæi raditi sa zatvorenicima

Share

 Za psihologa u Remetincu javilo se èetvero kandidata, ali na provjeru znanja i razgovor za posao nitko nije došao. Je li to zato što su odustali ili nisu vidjeli obavijest o terminu testiranja objavljenu na internetu, znaju samo oni. U tom zatvoru zaposlen je jedan psiholog, a za drugim se traga dulje vrijeme, baš kao što je Remetinec dugo pokušavao “pridobiti” psihijatra u stalni radni odnos, što su nedavno i uspjeli pa su sad jedina penalna ustanova u nas koja ima svog psihijatra.

Lijeènici ne žele raditi u Kaznionici u Lepoglavi, ne zanimaju ih ni zatvor u Rijeci ni ženska kaznionica u Požegi, psiholozima nije atraktivan Remetinec, kuhari neæe u Kaznionicu u Turopolje, kovinotokari nisu zainteresirani da kao strukovni uèitelji rade u Odgojnom zavodu u Turopolju niti onamo žele doæi nastavnici razredne nastave. Proizlazi to iz rezultata javnog natjeèaja za zapošljavanje na neodreðeno vrijeme 17 državnih službenika u zatvorskom sustavu koji je propao zbog neodaziva, odustajanja i nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.

Nitko nije došao

Ministar pravosuða Dražen Bošnjakoviæ zato je u veljaèi donio odluku o obustavi postupka za primanje na spomenuta radna mjesta te za zapošljavanje naèelnika odjela zdravstvene zaštite u Šibeniku, informatièara te struènih savjetnika u Lepoglavi, požeškoj kaznionici za žene, tamošnjem zatvoru i u zatvoru u Dubrovniku, odgojitelja u Odgojnom zavodu u Požegi i naèelnika odjela upravnih poslova u Remetincu. Mjesec dana poslije iz istih je razloga obustavljen natjeèaj za prijam lijeènika i psihijatra u Kaznionici u Glini. Za psihologa u Remetincu javilo se èetvero kandidata, ali na provjeru znanja i razgovor za posao nitko nije došao. Je li to zato što su odustali ili nisu vidjeli obavijest o terminu testiranja objavljenu na internetu, znaju samo oni. U tom zatvoru zaposlen je jedan psiholog, a za drugim se traga dulje vrijeme, baš kao što je Remetinec dugo pokušavao “pridobiti” psihijatra u stalni radni odnos, što su nedavno i uspjeli pa su sad jedina penalna ustanova u nas koja ima svog psihijatra.

Sve ovisi o Ministarstvu

Lijeènicima služba u zatvoru nije atraktivna i zato što su za svoj posao manje plaæeni no njihovi kolege koji rade u obiènim ordinacijama.

– Zna se da nema interesa za radna mjesta lijeènika i psihijatara te da su godinama to deficitarna zanimanja u zatvorskom sustavu. To se pokazalo i na ovom natjeèaju jer se za navedena radna mjesta ili nije prijavio ni jedan kandidat ili su odustali. Za kuhara se nije prijavilo dovoljno kandidata – odgovara ravnatelj uprave za zatvorski sustav Branko Peran.

Hoæe li i kada opet biti raspisan natjeèaj za popunu ovih mjesta, Peran ne zna jer je to moguæe tek nakon objave Plana za prijam u državnu službu za 2011.– Nositelj izrade plana je Ministarstvo uprave – kaže Peran.

Share

Dodatne informacije