Reagiranja: zanemaren zdrav razum...

Share

 SVI nastavnici moraju odslušati istu seriju predavanja, bez obzira na njihovu struku i znanja koja veæ posjeduju. Pri tome su sasvim zanemarili zdrav razum i principe uèenja odraslih. Tako su i nastavnici informatike morali uèiti 3 sata kako poslati mail i odslušati cijelo predavanje, iako su o temi znali vjerovatno i više od kolegice koja je držala predavanje.

Juèer sam provela 3 sata ma edukaciji nastavnika za korištenje CARNET-ovih web servisa. Morala sam, kao što æe morati i svi nastavnici u Hrvatskoj. Edukaciju organiziraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, CARNET  i AZZO.

Ministarstvo želi s nastavnicima komunicirati putem maila, pa je odluèilo da ih, za poèetak, sve treba poduèiti kako koristit CARNETov webmail servis. Ostali æe servisi valjda doæi na red kasnije, navodno postoje èetiri modula.Svrha edukacije je takoðer, prema rijeèima voditeljice, potaknuti nastavnike na korištenje ICT u nastavi i u svakodnevnom radu.

Organizatori edukacije odluèili su da SVI nastavnici moraju odslušati istu seriju predavanja, bez obzira na njihovu struku i znanja koja veæ posjeduju. Pri tome su sasvim zanemarili zdrav razum i principe uèenja odraslih. Tako su i nastavnici informatike morali uèiti kako poslati maili odslušati cijelo predavanje, iako su o temi znali vjerovatno i više od kolegice koja je držala predavanje. 

Zbog predavanja osjeæam se PONIŽENO i UVRIJEÐENO.

Elektronièkom poštom poèela sam se služiti 1999 godine. Nauèio me kolega koji je predavao informatiku u školi. (Hvala, Vlado!) Ubrzo sam se, pomoæu interneta, poèela družiti s kolegama nastavnicima iz cijele Hrvatske. Razmjenjivali smo nastavne materijale, zajedno ih stvarali, podržavali se i pomagali meðusobno u uèenju novih tehnologija, razmjenjivali iskustva u njihovoj primjeni u nastavi. Stalno sam uèila i usavršavala se. Danas sve pripreme pišem na raèunalu, izraðujem digitalne nastavne materijale za matematiku koje objavljujem na stranicama udruge Normala http://www.normala.hr/ , a na struènim skupovima vodim radionice o tome kako koristiti IKT u nastavi matematike.

Ali nadreðene u mom ministarstvi i agenciji za to nije briga, njih kao da se to ne tièe. Za njih bilo bi sasvim jednako da sam 10 godina odradila svoju nastavu uvijek na jednak naèin, otrèala kuæi i bavila se nekim unosnijim poslom nego što je struèno usavršavanje i priprema nastave. Moram odsjediti tri sata na predavanju, da bi me nauèili kao poslati mail!!!???

Ali nisam uvrijeðena samo kao nastavnica èiji se rad ne prepoznaje i ne cijeni.

LJUTA SAM kao graðanka ove države, koja uredno plaæa porez. Ova edukacija ima svoju cijenu. Odakle Ministarstvu prosvjete pravo da se u doba krize na ovako bahat naèin razbacuje novcima poreznih obveznika? Èiji džep se puni zbog ovih predavanja, da mi je znati! Željeli su biti sigurni da æe nastavnici koristiti službene mail adrese? Ali ja ju veæ koristim. Mogli su mi poslati mail, s obaviješæu o moguænosti edukacije i  zamolbom da na mail odgovorim.  Oni koji su odgovorili oèito edukaciju ne trebaju.  Buduæi da mnogo nastavnika koristi elektronsku poštu, troškovi ove edukacije bi se u najmanju ruku prepolovili.

Ubuduæe, molim lijepo, ako ministarstvo želi uožiti novac u moje struèno usavršavanje, neka me pita što mi je potrebno i za što sam zainteresirana. A ako veæ ima novaca za bacanje, mogli bi mi i vratiti nešto, jer do sada sam dobrim dijelom usavršavanje financirala iz vlastitih sredstava. I neka me više ne vrijeðaju ponašajuæi se prema meni kao da sam neradnik i neznalica. 

 Sonja Baniæ, prof. savjetnica

profesorica matematike i fizike 

Share

Dodatne informacije