Dajuæi dom dajemo sebe

Share

 Kampanja "Dajuæi dom dajemo sebe" zapoèinje 3. studenog i traje do prosinca 2010. godine. Kampanja nije namijenjena prikupljanju novèanih sredstava niti poziva na donacije, veæ je kljuèni cilj kampanje educiranje javnosti o tome što je udomiteljstvo djece i koji su glavni razlozi za udomiteljstvo djeteta (npr. uz zanemarivanje i nasilje u obitelji, to mogu biti: siromaštvo, bolest ili gubitak roditelja zbog nesreæe ili napuštanja) te prihvaæanje i promicanje pozitivne slike udomitelja, udomljene djece i mladih koji iz udomiteljstva kreæu u samostalan život.

Kroz kampanju prikazuje se TV spot na HRT-u i lokalnim TV postajama, emitira se radijski jingle, te se organiza niz gostovanja u TV i radio emisijama, a sve u svrhu upoznavanja šire javnosti s pojmom udomiteljstva djece te širenja pozitivne slike i poštivanja prema udomiteljima i udomljenoj djeci. Tijekom kampanje, Forum æe 26. studenog 2010. organizirati Konferenciju udomitelja djece Hrvatske na temu „Specijalizirano udomiteljstvo u Hrvatskoj“, te promociju Priruènika za udomitelje djece koji æe zainteresiranima približiti zakonsku regulativu o udomiteljstvu. Takoðer æe se sredinom studenog održati i regionalni susreti u Varaždinskoj i Koprivnièko-Križevaèkoj županiji što je ujedno i poèetak regionalne kampanje u organizaciji udruga èlanica Foruma.

detaljnije: http://www.udomiteljizadjecu.hr/kampanja/o-kampanji/323

 

Share

Dodatne informacije