Nasilnike nema tko lijeèiti pa stoje u redu za psihološku pomoæ

Share

 Zlostavljaèi teško prekidaju takvo ponašanje, a žene se teško iz tog kruga izvlaèe, kaže psihologinja u osjeèkom skloništu za žrtve obiteljskog nasilja.

Za prekršaj nasilje u obitelj za osam mjeseci ove godine prijavljeno je 705 osoba u PU osjeèko-baranjskoj. Kaznenih je djela nasilnièkog ponašanja pak bilo 54. Za usporedbu, u cijeloj 2009. prijavljeno je 1198 osoba za prekršaj, dok je za 147 kaznenih djela prijavljeno 97 osoba.

– Žrtve su najèešæe žene, braène ili izvanbraène supruge. Razlozi èesto budu alkoholizam i financijske poteškoæe – kaže glasnogovornica PU osjeèko-baranjske Maja Mariæ. Kroz osjeèko sklonište za žene u devet je godina, koliko postoje, prošlo gotovo 700 korisnika, žena i njihove djece. Trenutaèno su od nasilnih partnera tamo spas našle dvije zlostavljane žene. Mnoge korisnice u skloništu su boravile u više navrata jer bi se vratile nasilnom suprugu i ubrzo ponovno postale žrtve. – Zlostavljaèi teško prekidaju takvo ponašanje, a žene se teško iz tog kruga izvlaèe – istièe Ðurða Kocijan, psiholog u osjeèkom skloništu za žrtve obiteljskog nasilja. Na prevenciji se, smatra ona, ne radi dovoljno. Zakonom su propisane zaštitne mjere koje se mogu izreæi prekršiteljima, poput lijeèenja od ovisnosti i psihosocijalnog tretmana, no njihova provedba u praksi èesto “zakazuje”. Nema organiziranih službi, naglašava Kocijan, koje bi pratile resocijalizaciju zlostavljaèa.

Teška resocijalizacija

– Psihosocijalni tretman u cijeloj Osjeèko-baranjskoj županiji radi samo jedan socijalni radnik. Grupe imaju po 15-ak osoba, tretman traje šest mjeseci, a na red zna èekati, koliko mi je poznato, i po 200 nasilnika - kaže. I nije to jedini problem. Da bi pristupili takvoj resocijalizaciji, nasilnici ne smiju biti ovisnici niti psihièki bolesni. – Prema iskustvima u našem skloništu, gotovo 40 posto poèinitelja su ovisnici, najèešæe o alkoholu. Dakle, oni prvo trebaju proæi lijeèenje. No, i kad im se odredi lijeèenje, vrlo je malo sudaca koji prate jesu li oni na njega i otišli – navodi naša sugovornica.

izvor: vecernji.hr / Piše: Suzana Lepan

Share

Dodatne informacije